Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

DPS jak podmiot leczniczy – projekt ustawy wreszcie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

DPS jak podmiot leczniczy – projekt ustawy wreszcie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów fot.canva

UD409 – taki numer w wykazie prac legislacyjnych otrzymał projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Nowe przepisy mają dać możliwość wykonywania przez DPS (niezależnie od formy organizacyjnej, w jakiej działa) działalności leczniczej, a w konsekwencji zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z założeniami projektu DPS będzie mógł wystąpić do wojewody, jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do rejestru. DPS zostanie wpisany do ww. rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą po spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej tj.:

  1. dysponowaniu odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami;
  2. zatrudnianiu osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek;
  3. stosowaniu wyrobów medycznych;
  4. zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem podmiotu leczniczego.

W projektowanych przepisach przewidziano, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te byłyby wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS. Ponadto ze względu na okoliczność, że regulacje dotyczące zasad kierowania DPS-em (działającym w formie jednostki budżetowej) oraz sposobu wyłaniania i zatrudniania kierownika są uregulowane w ustawie o pomocy społecznej zaproponowano wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 46 ust. 2–4, 47 i art. 49 ustawy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, podstaw zatrudniania kierownika oraz podejmowania przez niego innego zatrudnienia). Ponadto zaproponowano wyłączenie przepisu art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który dotyczy rady społecznej.

Projektowane przepisy przewidują, że do średniomiesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie będą wliczane koszty utworzenia podmiotu leczniczego oraz wykonywania działalności leczniczej przez dom pomocy społecznej.

Po wprowadzeniu omawianych zmian DPS będzie mógł być świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie których będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców. Ponadto projektowane przepisy „pośrednio” (DPS jako podmiot leczniczy) uregulują status prawny pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Źródło: www.gov.pl 

Czw., 7 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel