Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – pytania i odpowiedzi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – pytania i odpowiedzi fotolia.pl

Od nowego roku rodzice mogą korzystać ze świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko. Resort rodziny i polityki społecznej opublikował listę najczęstszych pytań i odpowiedzi.

Kto może otrzymać świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie 12000+ przysługuje matce, ojcu lub osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Dziecko musi mieszkać z rodzicem/opiekunem i być na jego utrzymaniu. Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu matka/ojciec sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie może otrzymać jeden i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymuje się na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie dlatego we wniosku należy wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek.

Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaki), najstarszym dzieckiem w rodzinie jest dziecko, które zostanie wskazane we wniosku.

Jak długo przysługuje świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Jeśli osoba przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia rodzinny kapitał opiekuńczy przyznawany jest od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiono do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do: do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat, do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie przysługuje, jeśli: dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, gdy rodzicowi/opiekunowi lub członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Jaka jest wysokość świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy rodzic/opiekun złoży wniosek o kapitał: po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc, po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiono do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Kiedy złożyć wniosek?

Jako matka albo ojciec dziecka można złożyć wniosek: od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć do ZUS wniosek: RKO-R – jeśli jest się rodzicem dziecka, RKO-O – jeśli wystąpiło się do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego można złożyć tylko elektronicznie.

Wniosek RKO-R i RKO-O można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródło: MRiPS

Pt., 7 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska