Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu fotolia.pl

Ustawa o pomocy społecznej nie precyzuje, który z organów gminy właściwy jest do określenia sposobu sprawienia pogrzebu, to uwzględniając wskazany art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i wyrażoną w nim zasadę domniemania kompetencji rady gminy należy stanąć na stanowisku, że organem tym jest waśnie rada gminy. Sprawienie w konkretnym przypadku pogrzebu według sposobu określonego w uchwale należy już do organu wykonawczego (ściślej: podległej mu jednostki organizacyjnej gminy powołanej do spraw z zakresu pomocy społecznej). Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2020 r. sygn. III SA/Gl 453/20.

W wyroku wskazano ponadto, że uchwała w sprawie sprawienia pogrzebu nie zawiera regulacji przyznających uprawnienia osobom uprawnionym do pochówku, skoro z chwilą śmierci tracą one zdolność prawną. Status podmiotu praw i obowiązków przysługujący osobie fizycznej wygasa z chwilą jej śmierci. Osoba zmarła nie może mieć ani zdolności prawnej, ani być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa administracyjnego. Z powyższego wynika, że w istocie uchwała jest adresowana do organu wykonawczego lub podlegającej mu gminnej jednostki pomocy społecznej i zawiera jedynie uregulowania dotyczące organizacyjnego aspektu pogrzebu, czyli sposobu jego sprawienia, zgodnie z delegacją ustawową z art. 44 ustawy o pomocy społecznej.

Źródło: NSA 

Pt., 15 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel