Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkolenie asystentów rodziny

Szkolenie asystentów rodziny fotolia.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z projektowanych aktów jest rozporządzenie w sprawie szkolenia asystenta rodziny. Ministerstwo proponuje zakres programowy szkolenia obejmował:

 1. wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;
 2. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;
 4. zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie dotyczącym wsparcia osób niepełnosprawnych;
 5. definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy;
 6. edukację zdrowotną;
 7. zadania i uprawnienia asystenta rodziny;
 8. etykę pracy asystenta rodziny;
 9. charakterystykę problemów rodziny, w tym w szczególności:
  a) problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
  b)nieprawidłowych postawy rodzicielskich,
  c) problemów wychowawczych,
  d)problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej,
  e) specyfiki rodziny dotkniętej różnymi dysfunkcjami;
 10. analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny, obejmującą trening interpersonalny i terapię własną;
 11. analizę potrzeb i problemów rodziny;
 12. sporządzanie planu pracy z rodziną;
 13. doskonalenie umiejętności opiekuńczych-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;
 14. problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
 15. organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
 16. metodykę pracy asystenta;
 17. zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji;
 18. problematykę mediacji w rodzinie;
 19. elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;
 20. problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie;
 21. współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;
 22. komunikację interpersonalną;
 23. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 24. pielęgnację niemowląt i dzieci;
 25. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.

Planuje się, że liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 230 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin szkolenia z zakresu określonego w pkt 10 oraz 30 godzin szkolenia z zakresu określonego w pkt 17. Szkolenia będą mogły być prowadzone przez osoby posiadające:

 1. co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz
 2. ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których prowadzone będzie szkolenie.

Szkolenie, w zakresie, o którym mowa w pkt 9, 11 - 13, 16 i 25, będzie mogło być prowadzone również przez osoby, niespełniające drugiego z wymagań jeżeli osoby te będą posiadały co najmniej 8-letnią praktykę w realizacji zadań z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których prowadzone będzie szkolenie. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Sob., 29 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel