Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaki będzie Europejski Fundusz Społeczny?

Jaki będzie Europejski Fundusz Społeczny? fotolia.pl

W dniu 3 października Rada UE przeprowadziła debatę orientacyjną na temat przyszłej roli Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście polityk UE sprzyjających zatrudnieniu i wzrostowi. Główny nacisk powinien nadal padać na edukację, integrację społeczną, tworzenie miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.

Ministrowie zostali poproszeni przede wszystkim o wyrażenie poglądów na temat celów, które należy traktować priorytetowo, na temat sposobów poprawy skuteczności Europejskiego Funduszu Społecznego i sposobów lepszego zorientowania go na wyniki, a także na temat tego, czy wypłaty powinny zależeć od potrzeb i potencjału poszczególnych regionów.

Europejski Fundusz Społeczny jest podstawowym unijnym instrumentem finansowym służącym promowaniu zatrudnienia (z silnym naciskiem na młodzież, osoby pozostające przez długi okres na bezrobociu i osoby nisko wykwalifikowane), integracji społecznej i równości szans, a także rozwojowi umiejętności i kompetencji. Państwa członkowskie w szerokim zakresie korzystają z finansowania za pośrednictwem tego funduszu, by zniwelować skutki kryzysu gospodarczego. Na okres 2007–2013 udostępniono z Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby władz krajowych i regionalnych 75 mld EUR.

Większość państw członkowskich korzysta z funduszu, by wprowadzać w życie środki dopasowane do potrzeb konkretnych grup docelowych, łącząc indywidualne doradztwo, szkolenia i wsparcie w zakresie zatrudnienia. To podejście, które uwzględnia również szczególne potrzeby i osobowościowe cechy poszczególnych jednostek pochodzących ze środowisk o gorszych perspektywach, postrzegane jest jako najbardziej efektywny sposób, by skłonić zmarginalizowane grupy do powrotu na rynek pracy, promować ich integrację społeczną i obniżać ryzyko ubóstwa. Z funduszu w dużej mierze finansowane są również uwzględnianie aspektu płci oraz promowanie równości szans i środków antydyskryminacyjnych.

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie różnic w dochodach i standardach życiowych państw członkowskich i regionów poprzez promowanie spójności ekonomicznej i społecznej. Rolą funduszu jest wspieranie zatrudnienia w UE; dzięki środkom z funduszu państwa członkowskie mogą lepiej przygotować swoich pracowników i swoje przedsiębiorstwa do stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.

Źródło: Rada UE

Sob., 15 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka