Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zatrudnianie pracowników socjalnych na stanowiskach koordynatorów - odpowiedź na pytanie

Zatrudnianie pracowników socjalnych na stanowiskach koordynatorów - odpowiedź na pytanie fotolia.pl

Pytanie: Na spotkaniu z przedstawicielami MPiPS padła informacja, że asystenci i koordynatorzy to stanowiska urzędnicze i zgodnie z przepisami trzeba będzie na nie przeprowadzać konkursy. Miałam nadzieje, ze obecni pracownicy będą mogli przekwalifikować się na koordynatorów. Ponadto jest jeszcze zapis art. 218 pkt 25b (zmiana art. 120 ustawy o pomocy społecznej „pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani przez podmioty realizujące zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej").

Odpowiedź: O tym, czy stanowiska asystentów i koordynatorów, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będą stanowiskami urzędniczymi decydować będzie treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Do dnia dzisiejszego zarówno na stronie internetowej Rady Ministrów jaki i MPiPS nie ukazał się projekt rozporządzenia w tej sprawie. Trudno zatem spekulować na temat ostatecznego rozwiązania jakie zostanie przyjęte.

Ponadto nawet jeżeli stanowiska asystentów i koordynatorów będą stanowiskami urzędniczmy nie stanowi to przeszkody do przeniesienia pracownika socjalnego na stanowisko koordynatora w drodze awansu wewnętrznego. Zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych nabór na wolne stanowiska urzędnicze jest wolny i konkurencyjny. Dalej zgodnie z art. 12 wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. „Przeniesienie pracownika samorządowego danej jednostki nie zostało obwarowane warunkiem, by był to pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym) - w przeciwieństwie do pracowników samorządowych przenoszonych z innych jednostek samorządowych. Trudno rozstrzygnąć, czy jest to niedopatrzenie ustawodawcy, czy jego wola, by pracownik samorządowy, zatrudniony na stanowisku nieurzędniczym w danej jednostce, mógł następnie awansować na stanowisko urzędnicze, bez konieczności przeprowadzania naboru (oczywiście pod warunkiem spełniania przez niego rygorów selekcyjnych)" – Agnieszka Rzetecka-Gil „Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I), LexPolonica Online.

Zatem warunkiem przeniesienia pracownika socjalnego na stanowisko koordynatora jest spełnienie przez niego wymagań, o których mowa w art. 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wykazanie inicjatywy w pracy i sumienne wykonywanie obowiązków (warunek z art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych).

Sob., 8 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel