Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak walczymy z przemocą w rodzinie?

Jak walczymy z przemocą w rodzinie? fotolia.pl

Odpowiedzi na tytułowe pytanie ma dostarczyć informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, która została przesłana Komisji Wspólnej celem rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

Z informacji wynika, że poszczególne podmioty – w szczególności jednostki samorządu terytorialnego – w bardzo zróżnicowany sposób podeszły do realizacji zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy. Przykładowo:
  • gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie opracowało w skali kraju 70% gmin, przy czym obserwuje się duże zróżnicowanie między poszczególnymi województwami. W województwie małopolskim program taki opracowało bowiem 94% gmin, podczas gdy w dolnośląskim – zaledwie 49%. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na poziomie powiatowym – tutaj w skali kraju jedynie w 34% jednostek uchwalone zostały powiatowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Próg 50% jednostek przekroczyło jedynie województwo warmińsko-mazurskie, najniższy odsetek – odpowiednio 14% i 17% występuje w województwie świętokrzyskim i śląskim;
  • działania z zakresu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowane są w 1894 placówkach. Są przy tym województwa (opolskie, podkarpackie i podlaskie), w którym liczba placówek jest większa niż liczba gmin. Dla skontrastowania w województwie warmińsko-mazurskim na 116 gmin funkcjonuje zaledwie 47 placówek;
  • funkcjonowanie ośrodków wsparcia jest uzależnione od skali lokalnych potrzeb, nie sposób jednak nie zauważyć iż w dwóch województwach (lubelskim i świętokrzyskim) nie funkcjonuje ani jeden ośrodek wsparcia (tak prowadzony przez samorząd gminny, jak i samorząd powiatowy).

W okresie objętym informacją miało miejsce 588 przypadków odebrania dziecka z rodziny wobec zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Niechlubne pierwsze dwa miejsca zajmują tu: województwo śląskie (110 przypadków) i województwo zachodniopomorskie (105 przypadków). Przypadku odebrania dziecka były sporadyczne w województwie podkarpackim (9 przypadków), świętokrzyskim (10 przypadków) i małopolskim (12 przypadków).

Zgodnie ze statystykami policyjnymi w I półroczu 2011 roku miało miejsce 270.596 interwencji domowych, w tym 38.779 związanych z przemocą w rodzinie. Łącznie 62.526 osób zostało pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie, której sprawcami było 38.928 osób. Z tej liczby zatrzymanych zostało 17.411 sprawców przemocy, a 16.403 – zostało oskarżonych o przestępstwa popełnione wobec członka rodziny z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej.

Czw., 6 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski