Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Analiza zasobów i tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych

Analiza zasobów i tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych fotolia.pl

Dnia 18 marca Sejm uchwali ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną ze wielu zmian jest nałożenie na gminy, powiaty i samorząd województwa obowiązku przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Zasoby pomocy społecznej w rozumieniu ustawy, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.

Ocena ma obejmować osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do przekazywanie co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej.

Ocena wraz z rekomendacjami ma być podstawą planowania budżetu na rok następny. Ustawa co do zasady wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, w stosunku do przygotowania oceny nie przewidziano żadnych przepisów przejściowych, zatem samorządy będą zobowiązane jej do niezwłocznego opracowania.

Przeprowadzenie oceny będzie zadaniem własnym samorządów. Nowelizacja uszczegółowia również przepisy dotyczące opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, oraz wojewódzkiej strategii  w zakresie polityki społecznej.

Strategia ma zawierać w szczególności:

  1. diagnozę sytuacji społecznej;
  2.  prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
  3.  określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań.
Wt., 12 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel