Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ocena ryzyka na drogach publicznych - minister wydał rozporządzenie ważne dla ich zarządców

Ocena ryzyka na drogach publicznych - minister wydał rozporządzenie ważne dla ich zarządców fot.pixabay

Wydano rozporządzenie dotyczące oceny ryzyka wystąpienia wypadków na drogach publicznych.

Minister Infrastruktury 28 maja 2024 r. wydał rozporządzenie w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojawiło się ono w Dzienniku Ustaw 7 czerwca, a wejdzie w życie 14 czerwca.

Wydanie tego aktu wykonawczego wynikało z art. 24mb ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawą, zarządca drogi na drogach lub niektórych odcinkach wskazanych w ustawie, będących w użytkowaniu od co najmniej 3 lat, przeprowadza ocenę ryzyka, w ramach której ocenia parametry użytkowe i techniczne oraz stan techniczny dróg lub ich odcinków, a także ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z oceny ryzyka zarządca drogi sporządza sprawozdanie, na które składają się w szczególności wyniki oceny ryzyka oraz syntetyczny opis przyjętych założeń do dokonanej oceny ryzyka wraz z ich uzasadnieniem i które należy wysłać co 5 lat do ministra infrastruktury.

Rozporządzenie określa metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka; sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka do ministra właściwego do spraw transportu; zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, a także kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak określono w rozporządzeniu - ocenę ryzyka dokonuje się dwoma metodami: reaktywną – opartą na analizie występowania wypadków drogowych; oraz proaktywną – opartą na analizie parametrów technicznych drogi i jej otoczenia.

W celu przeprowadzenia oceny ryzyka drogi dzieli się na wyszczególnione w rozporządzeniu segmenty. Szczegółową metodykę sposobu przeprowadzenia ocen ryzyka w obu metodach, w tym segmentację, zbieranie danych i obliczanie poziomu bezpieczeństwa wraz z przyporządkowaniem do właściwej klasy bezpieczeństwa określają załączniki do rozporządzenia.

Akt prawny ustanawia też pięć kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  1. bezpieczna;
  2. stosunkowo bezpieczna;
  3. średnio bezpieczna;
  4. umiarkowanie niebezpieczna;
  5. niebezpieczna.
Pt., 14 Czrw. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński