Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalne strefy rolnicze w Polsce? Projekt ustawy w Sejmie

Specjalne strefy rolnicze w Polsce? Projekt ustawy w Sejmie fotolia.pl

W Sejmie złożono projekt ustawy, który pozwalałby na tworzenie specjalnych stref rolniczych.

Strefy miałby ustanawiać minister ds. rolnictwa rozporządzeniem na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz co najmniej 5 rolników. Zarządzającym taką strefą miałby być KOWR. Miałyby one służyć stworzeniu sprzyjającego środowiska dla rozwoju nowoczesnej produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach kraju, m.in. poprzez zniesienie biurokratycznych obciążeń w zakresie inwestycji w nowoczesne obiekty związane z produkcją rolną. Właściciel gruntów (np. jednostka samorządu), na jakim miałaby powstać taka strefa musiałby jednak wyrazić na to zgodę.

„Ułatwienie działalności w ramach specjalnych stref rolniczych będzie sprzyjać rozwijaniu przemysłu przetwórczego związanego z produkcją rolną. Ułatwienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury przetwórczej może zwiększyć wartość dodaną produktów rolnych, co wpłynie korzystnie na rozwój tego sektora gospodarki. Jednocześnie inwestycje i rozwój nowoczesnej produkcji rolnej w specjalnych strefach rolniczych przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w sektorze rolnym, jak i pośrednio w sektorach wspierających. W efekcie, ustanowienie specjalnych stref rolniczych wpisuje się w strategię tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia” – piszą projektodawcy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy przewiduje m.in. kto mógłby prowadzić działalność na terenie strefy. Byłyby to m.in. osoby fizyczne i prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej; grupy producentów rolnych lub ich organizacje; producenci wina czy spółdzielnie rolników.

Jednym z założeń jest możliwość lokalizowania inwestycji sprzecznych z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jeśli uchwałę o lokalizacji takiej inwestycji na terenie strefy podejmie rada gminy.

Uwagi do projektu przesłał Związek Powiatów Polskich. Zauważa w nich, że nie dookreślono definicji rolnika, który miałby składać wniosek o ustanowienie takiej strefy oraz osłabianie ładu przestrzennego poprzez możliwość omijania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uwagi można przeczytać na stronie ZPP.

Etap: w lasce marszałkowskiej. Nr SH-020-151/24.

Sob., 8 Czrw. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński