Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP negatywnie o petycji ws. wolnych kierowniczych stanowiskach urzędniczych

ZPP negatywnie o petycji ws. wolnych kierowniczych stanowiskach urzędniczych fotolia.pl

W Senacie procedowana jest petycja, której autor chce zmian dotyczących zatrudniania na urzędniczych stanowiskach kierowniczych. Związek Powiatów Polskich krytykuje formułę propozycji.

Autor petycji, którą zajmują się obecnie senatorowie, chce zmian w art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych. Według niego, obecne przepisy promują możliwość zatrudniania na stanowiskach kierowniczych osób, które – oględnie mówiąc – się do tego nie nadają. Petytor chce by wolne stanowiska kierownicze zawsze były obsadzane w drodze konkursu, w razie potrzeby – powtarzanych do skutku.

„Wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, które dopiero powstało lub zostało trwale zwolnione. Na kierownicze stanowisko przeprowadza się konkurs wewnętrzny, w przypadku nie wyłonienia pracownika w procedurze wewnętrznej, przeprowadza się nie rzadziej niż co 3 miesiące konkurs zewnętrzny na stanowisko kierownicze.” – brzmi propozycja dodania do art. 12 ustawy ustępu 2. Jednocześnie z ustępu pierwszego miałoby się usunąć odniesienia do wolnych stanowisk kierowniczych.

Jak wskazuje Związek Powiatów Polskich, w skierowanej do Senatu opinii, proponowane zmiany godzą w samodzielność polityki kadrowej jednostek.

ZPP zauważa, że petytorowi umyka fakt, że zatrudnienie pracownika-zastępcy lub w ramach awansu wewnętrznego wymaga zachowania odpowiednich kwalifikacji przez „zastępującego”.

„Wystarczy spojrzeć na redakcję przepisu art. 12, który wprost mówi o wolnym stanowisku tylko w sytuacji, gdy nie został na nie przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Oznacza to, że przeniesienie („awans”) również wymaga posiadania kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. W przypadku stanowisk kierowniczych minimalne wymagania są określone w art. 6 ust. 4 Ustawy oraz w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, do których Petytor w ogóle się nie odnosi.” – piszą eksperci Związku w swojej opinii.

Zauważają też oni, że niejako wbrew argumentacjom wnioskodawcy, obecne brzmienie przepisu dopuszcza przeprowadzenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Wspominany jest też brak w petycji wzięcia pod uwagę potrzeb małych jednostek oraz możliwość doceniania przez awans wewnętrzny doświadczonych pracowników – zwłaszcza w kontekście posiadania specjalistycznej wiedzy.

„Wszystkie te procedury nadal muszą być bowiem zgodne z Ustawą, co samo w sobie jest już zawarte w art. 12.” – podkreśla ZPP w swojej opinii, którą można przeczytać na jego stronie.

Wt., 14 Mj. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński