Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany administracyjne w Sejmie. Nowa struktura Kancelarii i inny podział zadań

Zmiany administracyjne w Sejmie. Nowa struktura Kancelarii i inny podział zadań fotolia.pl

W poniedziałek, 26 lutego br., nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmu. Powołano nowe komórki organizacyjne: Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji; Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej i Biuro Obsługi Medialnej. Zlikwidowane natomiast zostały Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Spraw Międzynarodowych, Centrum Informacyjne Sejmu i Wydawnictwo Sejmowe (jako odrębna komórka organizacyjna).

Głównym zadaniem nowo utworzonego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS), które zastąpi zasłużone BAS, będzie analiza wnoszonych do Sejmu projektów ustaw, m.in. określanie ich celu i istoty regulacji, przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych, wskazywanie podmiotów, na które oddziałuje projekt, a także ocena wpływu nowego prawa na sytuację ekonomiczno-społeczną. Tak zwane OSRy będą też sporządzane na potrzeby obywatelskich projektów ustaw. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji ma ponadto m.in. zapewniać doradztwo naukowe na rzecz Sejmu i jego organów oraz posłów, a także Kancelarii Sejmu, prowadzić działalność doradczą i opiniodawczą w zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w UE oraz czynności związanych z udziałem Sejmu lub jego organów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jak informują władze Kancelarii Sejmu, zadaniem Biura Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej (BSEM) będzie obsługa Sejmu i jego organów w realizacji współpracy z organami UE oraz parlamentami narodowymi państw członkowskich UE. Pracownicy BSEM mają wspierać przedstawicieli Sejmu biorących udział w pracach forów współpracy parlamentarnej w ramach UE, a także koordynować i wspierać realizację przez Sejm i jego organy zadań związanych z parlamentarnym wymiarem prezydencji w Radzie UE. Biuro będzie także m.in. obsługiwać wizyty delegacji Sejmu w zagranicznych parlamentach, międzynarodowych zgromadzeniach i organizacjach parlamentarnych oraz wizyty delegacji tych parlamentów, zgromadzeń i organizacji w Sejmie.

Władze Sejmu wzmocniły też organizacyjnie Biuro Komunikacji Społecznej. Biuro przejmie większość zadań dotychczasowego Wydawnictwa Sejmowego – w tym działalność wydawniczą i popularyzatorską. Jednakże samo „Wydawnictwo Sejmowe” będzie nadal istnieć. Wydawanie czasopism naukowych, dotychczas realizowane przez Wydawnictwo Sejmowe, stanie się natomiast jednym z zadań Biblioteki Sejmowej.

Politykę informacyjną dotyczącą prac Sejmu i Kancelarii Sejmu będzie natomiast od teraz realizować nowo powstałe Biuro Obsługi Medialnej. Dużo większy nacisk ma zostać położony na sejmowe social media. BOM weźmie na siebie obsługę przedstawicieli mediów, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania, przygotowywanie informacji prasowych, zarządzanie akredytacjami wraz ze Strażą Marszałkowską. Nowo powstałe biuro będzie także tworzyć i udostępniać fotografie, materiały filmowe i graficzne informujące o pracy Sejmu, jego organów oraz Kancelarii Sejmu. Jednym z zadań biura będzie także wydawanie odświeżonej „Kroniki Sejmowej”. 

W sejmowej strukturze administracyjnej nastąpiła jeszcze jedna zmiana. Dotychczasowe Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych podzielone zostało na dwie odrębne komórki. Sprawami obsługi prawnej i organizacyjnej Kancelarii Sejmu zajmować się będzie Biuro Prawne (BPW), zaś sprawy kadrowe i doskonalenia zawodowego pracowników będą leżeć w gestii Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego (BKRZ).

Podstawą prawną zmian są: Zarządzenie Nr 2 Marszałka Sejmu z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Sejmu oraz Zarządzenie Nr 6 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Sejmu.

Opracowano na podstawie komunikatu Kancelarii Sejmu.

Wt., 27 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński