Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Regionalne izby obrachunkowe krytycznie o praktyce ewidencjonowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Regionalne izby obrachunkowe krytycznie o praktyce ewidencjonowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych fotolia.pl

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła raport w sprawie kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w temacie ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wskazała Krajowa Rada, celem kontroli była ocena prawidłowości ewidencji obrotów i stanu środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego oraz rzetelność sprawozdań w tym zakresie. Kontrolą objęto 2021 rok, ze szczególnym uwzględnieniem stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

„Przedmiot kontroli obejmował ustalenie wszystkich rachunków bankowych obsługiwanych przez urzędy (rachunek/i budżetu, rachunki lokat terminowych, rachunki dochodów i wydatków urzędów, rachunki ZFŚS, rachunki sum depozytowych, rachunki VAT i inne rachunki bankowe) oraz dokonanie sprawdzenia prawidłowości ewidencji operacji na rachunkach w księgach rachunkowych jak również sprawdzenie rzetelności sprawozdań w tym zakresie. Ponadto dokonano porównania na koniec roku zgodności wszystkich kont rachunków z bankowymi potwierdzeniami sald zarówno w ewidencji budżetu jak również w ewidencji urzędów jako jednostek. Kontrola uwzględniała również przypadki braku rachunku bieżącego urzędu jednostki samorządu terytorialnego dla dochodów i wydatków, tj. gdy zapisy na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w księgach rachunkowych urzędów są wynikiem powtórzenia z ewidencji budżetu.” – opisują autorzy raportu w jego wstępie.

Wnioski są dosyć krytyczne. Jak twierdzą kontrolerzy, dokumentacja zebrana przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe wskazuje, że najistotniejsze nieprawidłowości w zakresie ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego polegały na:

  • nieujmowaniu w ewidencji księgowej operacji gospodarczych występujących na rachunkach bankowych budżetu albo urzędu jst,
  • podwójnym wykazaniu stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. w ewidencji budżetu i urzędu jst,
  • nierzetelnym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych oraz naruszaniu zasad funkcjonowania kont określonych w załącznikach Nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości, jak również w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości,
  • zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji lub nierzetelnym przeprowadzeniu, udokumentowaniu i rozliczeniu inwentaryzacji,
  • wykazywaniu w sprawozdaniach finansowych, budżetowych i sprawozdaniach z operacji finansowych danych niezgodnych z ewidencją księgową lub stanem rzeczywistym.

W ocenie RIO, najwięcej problemów w zakresie ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych stwarza ewidencja środków na rachunkach służących do obsługi realizacji projektów lub programów z udziałem środków pomocowych oraz realizacji innych zadań, w zakresie których umowa lub przepisy prawa nakładają obowiązek wydzielenia środków pieniężnych na odrębnych rachunkach i ograniczają swobodę jednostki w zakresie dokonywanych na nich operacji środkami.

Z całością informacji przedstawionej przez KR RIO można zapoznać się na stronie Krajowej Rady POD TYM LINKIEM.

Pt., 1 Wrz. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński