Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

KR RIO zaprezentowała w parlamencie raport o wykonaniu budżetów jst

KR RIO zaprezentowała w parlamencie raport o wykonaniu budżetów jst fotolia.pl

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła w Sejmie i Senacie sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku. Budżety samorządów trzymają się jeszcze w ryzach, ale senatorowie zwracali uwagę, że niedługo może tak nie być.

Zgodnie ze sprawozdaniem, efektem prac regionalnych izb obrachunkowych było w 2021 r.:

 • 174 233 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 11 budżetów ustalonych dla samorządów (dla 7 gmin, 2 powiatów i 2 związków jst),
 • 24 618 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym 2 dotyczące programów postępowania naprawczego oraz 20 w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium, z czego 2 pozytywne z uwagami i 10 negatywnych,
 • 964 przeprowadzone kontrole jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 699 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 115 559 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 439 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 236 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 93 szkolenia, w których uczestniczyło 8 426 pracowników jednostek samorządu terytorialnego (w formie online oraz w formie wykładów i warsztatów).

Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2021 r. to:

 • 333 409 106 tys. zł – dochody ogółem, które w 4,2% pozyskano z UE, tj. 13 925 152 tys. zł,
 • 315  967  268 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne
 • 48  099  358 tys. zł, z czego 22,5%, tj. 10 805 355 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE,
 • 17 441 838 tys. zł – wynik budżetów – nadwyżka,
 • 91 122 816 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 27,3%,
 • 89 453 729 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto 2 807 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 411 gmin, 66 miast na prawach powiatu, w tym miasto stołeczne Warszawę, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 154 związki jednostek samorządu terytorialnego oraz związek metropolitalny.

W posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej w Senacie uczestniczył przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. Podziękował on regionalnym izbom za sprawną współpracę i przejrzysty język sprawozdań.

Senatorowie zwrócili uwagę, że o ile wyniki budżetowe za 2021 r. mogą być zadowalające, to są ciekawi co będzie wykazane w raportach od 2022 r. Powodem ma być inflacja, kryzys energetyczny i zmiany podatkowe uderzające w samorządy.

Z raportem regionalnych izb obrachunkowych można zapoznać się tutaj.

Czw., 3 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński