Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace nad zmianą ustawy o transporcie kolejowym. Celem jest realizacja dwóch reform przewidzianych w KPO oraz dostosowanie polskich przepisów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Procedowana zmiana ustawy o transporcie kolejowym ma na celu wdrożenie reformy E2.1 KPO (Zwiększanie konkurencyjności sektora kolejowego, kamień milowy: E15G) przez wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz w przypadku wystąpienia innych zdarzeń nadzwyczajnych, w celu usuwania ich skutków, zarządca infrastruktury, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów oraz ministrem właściwym do spraw transportu, będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej związanej z rodzajem wykonywanych przewozów oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50% wysokości.

Za utracone przychody z tytułu niepobrania albo obniżenia opłat zarządca infrastruktury otrzyma finansowanie ze środków budżetu państwa, a wypłaty środków będzie dokonywał minister właściwy do spraw transportu. Reforma wprowadzana projektowaną regulacją ma na celu umożliwienie zarządcy infrastruktury obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury i zrekompensowanie im obniżenia tych opłat. Działanie takie ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przewoźników i zapewnienia utrzymania zdolności przepustowej w okresie zmniejszonego popytu na usługi, zapewnienia utrzymania konkurencyjności transportu kolejowego oraz uniknięcia spadku udziału tego sektora w transporcie w ww. stanach i innych zdarzeniach nadzwyczajnych. Zwolnienia z opłat lub ich części stanowić będą pomoc publiczną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i będą mogły być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej wydanej w wyniku ich (zwolnień) notyfikacji.

Kolejna zmiana wynika z konieczności wdrożenia reformy E2.3 KPO i nastąpi poprzez wprowadzenie obowiązku przekazywania pasażerom informacji o podróży pociągiem (przed i w trakcie podróży) w najodpowiedniejszej formie, z uwzględnieniem potrzeb osób z upośledzeniem słuchu i wzroku.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Czw., 29 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel