Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kanały technologiczne – zmiany w przepisach wkrótce wejdą w życie

Kanały technologiczne – zmiany w przepisach wkrótce wejdą w życie fotolia.pl

25 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Co wprowadza nowelizacja w zakresie budowy kanałów technologicznych z punktu widzenia samorządowych zarządców dróg?

Dla JST najistotniejsze jest wprowadzenie przepisów ograniczających obowiązek budowy kanałów technologicznych.

Obowiązek lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym (wynikający wprost z ustawy) nie będzie dotyczył:

  1. przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego,
  2. budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny,
  3. budowy lub przebudowy drogi, jeżeli roboty obejmują obiekty np. przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe,
  4. budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów – pod określonymi warunkami,
  5. budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie określa dodawany do ustawy o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba.

Dodatkowo, zarządca drogi będzie mógł wystąpić do ministra właściwego ds. informatyzacji (tj. do Ministra Cyfryzacji), który w drodze decyzji zwolni zarządcę z obowiązku lokalizacji kanału m. in. w przypadku gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanalizacja kablowa, linia światłowodowa, oraz gdy budowa kanału jest nieracjonalna lub niemożliwa (szczegóły zawiera dodawany do ustawy art. 39 ust. 6c).

Ograniczenia budowy kanałów dotyczyć będą wszystkich kategorii dróg publicznych. Zatem realizacja samorządowych inwestycji drogowych powinna zostać usprawniona, a ich koszty zoptymalizowane. Konsekwencją wprowadzanych przepisów będzie również ograniczenie liczby wniosków składanych do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, bowiem – jak wskazano powyżej – katalog zwolnień wynika wprost z przepisów ustawy.

Należy odnotować, że nowelizacja wejdzie w życie już niedługo, bowiem 9 września 2022 r.

Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj.

Z przebiegiem procesu legislacyjnego, a także z uzasadnieniem do ustawy i OSR można zapoznać się tutaj.

Pt., 26 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak