Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rządowy projekt ustawy dotyczący CPK i inwestycji towarzyszących trafił do Sejmu

Rządowy projekt ustawy dotyczący CPK i inwestycji towarzyszących trafił do Sejmu fotolia.pl

27 kwietnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw został skierowany do sejmowej Komisji Infrastruktury (druk nr 2212).

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw. Proponowane przepisy mają na celu zapewnienie wykonywania zadań dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, inwestycji towarzyszących oraz innych zadań wynikających z ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Projekt zakłada przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (tj. Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej) kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra właściwego do spraw transportu, w szczególności w zakresie uzgadniania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego.

Celem nowelizowanych regulacji JEST umożliwienie ściślejszej współpracy Pełnomocnika Rządu ds. CPK z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju całego regionu, uwzględniającej przewidywane przeobrażenia społeczno-gospodarcze.

Przebieg procesu legislacyjnego znajduje się tutaj.

Czw., 5 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak