Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uzdrowiskowych interweniują w sprawie ustawy

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uzdrowiskowych interweniują w sprawie ustawy fotolia.pl

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uzdrowiskowych w piśmie skierowanym do Marszałkini Sejmu, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec negatywnego stanowiska rządu do zmiany treści art. 49 senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Podkreślili również, że projekt został przyjęty przez Senat RP niemal jednogłośnie.

Wniosek o zmianę ustawy został złożony w Sejmie RP 2 listopada 2021 roku, natomiast 16 listopada 2021 roku projekt został skierowany do I czytania w komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia. 7 marca 2022 roku opublikowano natomiast negatywne stanowisko Rządu odnośnie do projektu ustawy.

W argumentacji Rząd powołał się przede wszystkim na fakt, że ustawa budżetowa na rok 2022 została już uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta 1 lutego 2022 roku. Rząd przywołał także fakt złagodzenia reguły fiskalnej, zwiększenia dochodów powiatów, udzielenia szerokiej pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców oraz pomocy finansowej dla wszystkich JST w Polsce.

Do negatywnego stanowiska odnieśli się przedstawiciele gmin uzdrowiskowych w Polsce. Przede wszystkim, za nie do przyjęcia uznali oni argument związany z ustawą budżetową, powołując się na datę złożenia projektu.

W piśmie podkreślono także, że gminy uzdrowiskowe realizują dodatkowe bardzo specyficzne i kosztowne zadania własne przypisane tylko gminom uzdrowiskowym, które były realizowane dzięki środkom z opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej. Nie można zatem w tym przypadku brać pod uwagę wsparcia finansowego od rządu dla JST – gminy uzdrowiskowe pozbawione wpływów z opłaty i dotacji uzdrowiskowej zmuszone zostały do realizacji dodatkowych zadań z własnego budżetu i kosztem innych zadań własnych realizowanych dla mieszkańców.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych odnieśli się także do argumentu Rządu, że druk 1766 nie odnosi się do gmin (obszarów), które po roku 2019 otrzymały status uzdrowiska. Podkreślono, że po 2019 roku nie powstało żadne nowe uzdrowisko.

Jak czytamy w piśmie: „pandemia COVID-19 nie zna barw politycznych, a jej negatywne skutki finansowe w równej mierze dotknęły wszystkie gminy uzdrowiskowe. (…) Pomimo wstrzymania działalności leczniczej sanatoriów, hoteli i pensjonatów gminy uzdrowiskowe ponosiły pełne koszty utrzymania infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, a także były przygotowane na przyjęcie kuracjuszy i turystów”.

Wt., 5 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska