Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego wchodzą w życie już 18 stycznia 2022 r.

Zmiany w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego wchodzą w życie już 18 stycznia 2022 r. fotolia.pl

Prezydent RP 4 stycznia 2022 r. podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych, która 10 stycznia 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Ze względu na vacatio legis w zakresie zmian do ustawy o drogach publicznych, które wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, regulacje te wejdą w życie 18 stycznia.

Przypomnijmy: po pierwsze, do art. 40 ustawy o drogach publicznych zostanie dodany ust. 6d stanowiący, że do decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ust. 1, dotyczącej zajęcia pasa drogowego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w zakresie ustanowionej w tej decyzji wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli decyzja dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, przepisu art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się (art. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r.).

Po drugie, według przepisu przejściowego do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 6d ustawy o drogach publicznych, będą stosowane przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym wchodzącą niebawem w życie ustawą (art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r.).

Szerzej o sukcesie Związku Powiatów Polskich, jaki stanowi uchwalenie wskazanych przepisów, pisaliśmy tutaj.

Publikacja w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Pt., 14 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel