Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wątpliwości w sprawie funkcjonowania DWD ciąg dalszy

Wątpliwości w sprawie funkcjonowania DWD ciąg dalszy fotolia.pl

Początkiem grudnia br. do Sejmu została złożona interpelacja w sprawie domów wczasów dziecięcych (nr 29270).

W interpelacji posłowie zadali następujące pytania:

  1. Czy jest możliwość przywrócenia współpracy pomiędzy publicznymi DWD i szkołami, tak aby uczniowie wyjeżdżający na podstawie rozporządzenia o krajoznawstwie i turystyce mogli być zakwalifikowani jako wychowankowie domu wczasów dziecięcych?
  2. Czy jest szansa na powołanie zespołu, który wypracowałby i uporządkował nowe przepisy na temat działalności tych placówek, szczególnie zapisów zawartych w § 73 ust. 1 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki)?

Na pytania odpowiedzi udzieliła Minister Marzena Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

Na wstępie swej odpowiedzi Minister wskazała:

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzeń, integralnym i koniecznym elementem pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych jest spełnianie przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych z jednoczesnym wspieraniem jego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych (§ 73).".

Komentarz:

Nowelizacja rozporządzeń dotyczących funkcjonowania domów wczasów dziecięcych z 11 maja 2021 r. przełożyła ciężar celu działania tych placówek na ogólnie przyjmując kształcenie dzieci i młodzieży. Zmienione przepisy wskazują, że działalność domów wczasów dziecięcych ma głównie służyć organizowaniu i prowadzeniu kształcenia dzieci i młodzieży lub wspieraniu i uzupełnianiu tego kształcenia, połączonego z jednoczesnym wspieraniem fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W zakresie kształcenia przepisy dają dwie możliwości, które mogą także wystąpić łącznie, a mianowicie dom wczasów dziecięcych może organizować i prowadzić kształcenie ale może też tylko wspierać i uzupełniać kształcenie dzieci i młodzieży będących wychowankami tej placówki.

Przywołane nowelizacje nie wprowadziły żadnych zmian jeżeli chodzi o zapisy dotyczące obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w domach wczasów dziecięcych. Obowiązujące zapisy wskazują, że obowiązki te mogą być w przypadku opisywanych placówek spełniane poprzez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych. Pani Minister w odpowiedzi na interpelację przywołała więc tylko fragment przepisów rozporządzenia, który może sugerować, że w domach wczasów dziecięcych musi funkcjonować szkoła, a taki obowiązek z przepisów rozporządzenia nie wynika. 
 

W dalszej części odpowiedzi Minister Machałek przywołując znowelizowane przepisy przypomniała definicję wychowanka domów wczasów dziecięcych, która wyklucza przyznanie takiego statusu dzieciom i młodzieży korzystającym z wypoczynku lub przebywającym w domu wczasów dziecięcych w ramach wycieczki (krajoznawstwo i turystyka). Przybliżyła także etap procesu legislacyjnego znowelizowanych rozporządzeń.

Komentarz:

Podczas opiniowania projektów w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także na dodatkowym spotkaniu, o którym wspomniała także Pani Minister w swej odpowiedzi, pomimo zgłaszanych zastrzeżeń i wniosków (także w zakresie interpretacji zapisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) resort edukacji nie przedstawił żadnych szczegółowych wyjaśnień ani koncepcji dalszego działania domów wczasów dziecięcych na gruncie znowelizowanych przepisów. Także aktualnie wszelkie próby dyrektorów domów wczasów dziecięcych i organów prowadzących zmierzające do wyjaśnienia wątpliwych zapisów, kończą się lakonicznym przywoływaniem przez resort ale i kuratoria oświaty przepisów prawa bez szerszego omówienia. 

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Czw., 30 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka