Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sądy pokoju w starostwach powiatowych

Sądy pokoju w starostwach powiatowych fotolia.pl

Do Sejmu wniesiony został poselski projekt ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dotyczy on powołania sądów pokoju we wszystkich powiatach, miastach na prawach powiatów i dzielnicach gminy Warszawa jako sądów pierwszej instancji orzekających w sprawach mniejszej wagi.

W myśl projektu siedzibą sądu pokoju miałby być sąd rejonowy. Natomiast w przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma sądu rejonowego, siedzibę sądu pokoju należałoby urządzić w siedzibie starostwa powiatowego. W przypadku Warszawy siedzibą sądu pokoju byłby sąd rejonowy właściwy dla danej dzielnicy. Zaś w przypadku, gdy w danej dzielnicy nie ma sądu rejonowego, siedziba sądu pokoju zostanie urządzona w siedzibie urzędu dzielnicy. 

Zakłada się, że prezes sądu rejonowego zapewni odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe potrzebne dla funkcjonowania sądu pokoju. Natomiast finansowanie sądu pokoju pokrywane ma być z budżetu państwa w części przeznaczonej na utrzymanie sądownictwa powszechnego.

Szczegółowe regulacje dotyczące ustanawiania oddziałów sądów pokoju w siedzibie starostwa powiatowego i urzędu dzielnicy m. st. Warszawy ma określić Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Projekt reguluje także takie kwestie jak: właściwość sądów czy powoływanie i wynagrodzenie sędziów.

Wybory na sędziego pokoju miałyby być przeprowadzane wraz z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organów w jednostkach pomocniczych gminy Warszawa.

Odpowiedzialne za przygotowanie wyborów miałyby być powiaty realizując to zadanie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu założeniem autorów jest aby sądy pokoju odciążyły funkcjonowanie sądownictwa powszechnego przez przejęcie znacznej części spraw należących do właściwości sądów rejonowych, zapewniając w ten sposób szybsze i bardziej sprawne prowadzenie postępowań sądowych.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 23 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka