Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w terminach realizacji obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach

Zmiany w terminach realizacji obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach fotolia.pl

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344, Sejm IX kadencji) zakłada zarówno zmiany w samej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 projektu), jak i w „noweli lipcowej”, czyli w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 37 projektu). 

Zmiany w ustawie głównej

Według art. 6 omawianego projektu zmianie ulegną terminy zawarte w art. 12a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po pierwsze sprawozdania za 2019 r. od:

  • podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • podmiotów zbierających odpady komunalne oraz podmiotów zbierających odpady komunalne przyjmujących takowe odpady od innego zbierającego

- będą miały zostać przekazane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do dnia 31 sierpnia 2020 r. (dotychczas 30 czerwca 2020 r.).

Po drugie wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. będzie miał przekazać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 października 2020 r. (aktualnie 31 sierpnia 2020 r.).

Po trzecie terminem na przekazanie przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw klimatu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. będzie 31 grudnia 2020 r. (obecnie 31 października 2020 r.).

Wreszcie po czwarte analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. (z art. 9tb) będzie należało sporządzić w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku (w aktualnym stanie prawnym koniec kwietnia).

Zmiany w noweli lipcowej

Jak przewidziano w art. 37 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych, nastąpią zmiany w art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Według zmiany w art. 9 rada gminy będzie obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przed dniem wejścia w życie noweli lipcowej nie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli lipcowej, tylko w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast modyfikacje w art. 10 ust. 1 i 2 dotyczą wydłużenia terminu na dostosowanie stawki opłaty dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. Termin ten zostanie zmieniony: z 12 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli lipcowej na 31 grudnia 2020 roku.

Wejście w życie

Zarówno art. 6, jak i art. 37 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych.

Czw., 30 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel