Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Minister a nie Rada Ministrów ustanowi Specjalną Strefę Ekonomiczną

Minister a nie Rada Ministrów ustanowi Specjalną Strefę Ekonomiczną fotolia.pl

Celem nowelizowanej ustawy jest skrócenie procesu legislacyjnego przy ustanawianiu, rozszerzaniu, łączeniu oraz znoszeniu terenu specjalnej strefy ekonomicznej poprzez przeniesienie tych kompetencji z Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawa wchodzi w życie w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są bardzo ważnym i skutecznym narzędziem wspomagającym i zachęcającym dla polskich i zagranicznych inwestorów oraz przedsiębiorców. Aktualnie proces rozszerzania oraz tworzenia nowych terenów SSE jest niezwykle czasochłonny, głównie za sprawą długiego procesu legislacyjnego. Biorąc to pod uwagę, twórcy nowelizacji zidentyfikowali potrzebę zmodyfikowania przepisów aby narzędzie jakim są SSE było szybciej dostępne dla zainteresowanych podmiotów.

Obowiązująca ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. w art. 4 w ust. 1 stanowi, że Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki ustanawia strefę w drodze rozporządzenia. Art. 5a ust. 1 przewiduje, że znoszenia SSE przed upływem okresu na jaki została ustanowiona, leży w kompetencjach Rady Ministrów.

Przeniesienie kompetencji dotyczących ustanawiania, rozszerzania, łączenia oraz znoszenia terenu SSE z Rady Ministrów na Ministra właściwego do spraw gospodarki, to jest zmiany w art. 4 ust. 1−3 oraz art. 5a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Art. 4 ust. 4 oraz w art. 5 ust. 4 ustawy specjalnych strefach ekonomicznych nie ulegają zmianie, gdyż wymienione w nich kompetencje, zachowane zostaną dla Rady Ministrów.  

Pt., 10 Lt. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk