Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta będzie wydawał pozwolenie na broń?

Starosta będzie wydawał pozwolenie na broń? fotolia.pl

Do Sejmu trafił projekt klubu Kukiz15, który dotyczy uregulowania dostępu do broni. Zgodnie z zamierzeniem projektodawców pozwolenie na broń będzie wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę lub prezydent miasta na prawach powiatu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia. Pozwolenie na broń będzie wydawane na czas nieokreślony, z wyjątkiem pozwolenia rozszerzonego, które wydawane będzie na 5 lat.

Pozwolenia na broń nie będzie wydawane osobie: 

  1. która nie ma ukończonych 21 lat
  2. która została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy; 
  3. która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności za umyślne przestępstwo inne niż opisane w pkt 2; 
  4. która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za nieumyślne przestępstwo:
    • przeciwko życiu i zdrowiu,
    • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia;
  5. u której stwierdzono wymienione w projekcie stany chorobowe lub istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
  6. nieposiadającej miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydanie pozwolenia na broń będzie odpłatne, a opłata stanowi dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Projektodawcy mówią o samych plusach ustawy i tak w uzasadnieniu czytamy, że projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na rozwój regionów, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw. Obywatele zaktywizują się społecznie, czemu będą sprzyjały kluby i stowarzyszenia strzeleckie oraz kolekcjonerskie.

W wyniku zbliżenia przepisów prawnych dotyczących posiadania i używania broni przewiduje się także rozwój współpracy transgranicznej z sąsiadującymi krajami Unii Europejskiej, zarówno w zakresie wymiany sportowej, jak też organizowania przedsięwzięć o charakterze historycznopatriotycznym.

Z projektem można zapoznać się na stronie Sejmu.

Czw., 10 Lst. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk