Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będzie zmiana stawki za kilometrówke?

Będzie zmiana stawki za kilometrówke? fotolia.pl

Klub parlamentarny Kukiz'15 przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, której celem jest uregulowanie na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Projektowana regulacja ma na celu zagwarantowanie pracownikom zwrotu rzeczywiście ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji tych pojazdów.

Problem braku pokrycia rzeczywistych kosztów używania pojazdów z uwagi na obowiązujące stawki za 1 kilometr przebiegu, został zauważony już w roku 2011 przez Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt rozporządzenia urealniającego stawki do faktycznego poziomu ponoszonych przez pracowników kosztów, proponując, aby koszty używania pojazdów do celów służbowych, które pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr.

Niestety od 2007 roku pomimo przygotowanego w 2011 roku projektu rozporządzenia, przeprowadzonych pozytywnych konsultacjach, oraz licznych monitach ze strony Poczty Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Związku Zawodowego Leśników RP, stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu pozostają do chwili obecnej na niezmienionym poziomie.

Według założeń projektu koszty używania pojazdów, do celów służbowych które zwraca pracodawca według stawek za l kilometr przebiegu pojazdu, nie mogą być niższe niż:

  • dla samochodu osobowego:
    - pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,80 zł,
    - pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - l ,03 zł,
  • dla motocykla- 0,62 zł,
  • dla motoroweru- 0,51 zł.

Dodatkowo stawki mają ulegają corocznej zmianie w stopniu odpowiadającym prognozowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana ma następować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na dany rok.

Pt., 22 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk