Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

1 stycznia 2017 r. PiS za przesunięciem CEPIK 2.0

1 stycznia 2017 r. PiS za przesunięciem CEPIK 2.0 fotolia.pl

O rok, ma opóźnić się termin wejścia w życie owego systemu ewidencji pojazdów CEPiK 2.0.Tak wynika z przygotowanego przez PiS projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wpłynął do Sejmu 1 grudnia br. Jak wynika z jego uzasadnienia, przesunięcie terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0 związane jest z niedostatecznym przygotowaniem użytkowników systemu do wdrożenia. Uzależnione jest ono nie tylko od stanu prac nad zmianami systemu centralnego, ale również od stopnia dostosowania zewnętrznych systemów teleinformatycznych podmiotów zasilających centralną ewidencję pojazdów i centralną ewidencję kierowców. W sposób szczególny dotyczy to systemów eksploatowanych w starostwach, kluczowych dla procesu obsługi obywateli w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. MSWiA w trakcie trwania projektu monitoruje przebieg testów i stan zaawansowania prac po stronie podmiotów, które dostosowują się do zmodernizowanego SI CEPiK i identyfikuje na bieżąco powstałe ryzyka.

Złożony odbiorca

Złożoność tego procesu jest bardzo duża ze względu na liczbę i zróżnicowanie końcowych odbiorców usług – 380 powiatów, ponad 4 tysiące stacji kontroli pojazdów, ponad 7 tysięcy ośrodków szkolenia kierowców. – 13 – W tym kontekście kluczowe znaczenie ma uwzględnienie stanowiska użytkowników Systemu.

Głos ZPP

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęły wnioski proponujące zmianę terminu wdrożenia, skierowane m.in. przez Związek Powiatów Polskich, dostawców oprogramowania, jak i samych odbiorców usług. Wnosili oni o zmianę terminu wdrożenia, motywując to koniecznością wydłużenia czasu potrzebnego na testy własnych rozwiązań, wdrożenie nowych rozwiązań, przygotowanie użytkowników do pracy z nowymi aplikacjami.

Ze względu na kluczowy charakter tych podmiotów dla zasilania centralnego rejestru należy uznać, że przesuniecie jest niezbędne zagwarantuje tym jednostkom więcej czasu na konieczne prace po stronie ich systemów. W tym okresie czasu MSWiA dalej będzie monitorować postępy integracji, udzielając wsparcia merytorycznego i technicznego w prowadzonych pracach.

Pt., 4 Gr. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska