Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW: scalanie, dobre wieści dla powiatów

PROW: scalanie, dobre wieści dla powiatów fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich uzyskał zapewnienie resortu rolnictwa, że koszty nadzoru i obsługi finansowo-księgowej operacji scaleniowej, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane do refundacji. Oczywiście o ile ich poniesienie będzie uzasadnione zakresem operacji i siągnięciem jej celu. Projekt rozporządzenia resortu rolnictwa, dotyczącego warunków i trybu przyznawania dofinansowania na operacje scalania gruntów, które prezentowaliśmy naszym Czytelnikom tutaj, wzbudził uwagi niektórych powiatów.
 
Zachować nadzór nad operacją i sfinansować koszty
 
W projekcie rozporządzenia określono, że kosztami kwalifikowalnymi do refundacji są: koszty ogólne, związane z pracami scaleniowymi, zagospodarowaniem poscaleniowym oraz podatek VAT. Powiaty zaniepokoiło, że wśród kosztów kwalifikowanych do refundacji nie przewidziano kosztów bieżących, związanych z przeprowadzeniem operacji scaleniowej. Urzędnicy starostw sugerowali dodanie odpowiedniego zapisu, w ślad za - mówiącym o kosztach bieżących - art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejskiego Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich.
 
Jako uzasadnienie podkreślano, że ogólny katalog kosztów budzi wątpliwości, jakie dokładnie czynności realizowane w ramach scalania gruntów można uznać za koszt kwalifikowalny, a jakie nie. Niejednokrotnie zdarzało się, iż kontrole z urzędów marszałkowskich miały wątpliwości co do zasadności uznania niektórych prac jako koszt kwalifikowany. Natomiast brak ujęcia w rozporządzeniu kosztów bieżących, w opinii urzędników przeprowadzających procedurę scalania gruntów, naraża starostów, prowadzących te działania, na pokrycie z budżetu powiatu kosztów takich czynności, jak: nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski; obsługa inspektora nadzoru geodezyjnego; obsługa finansowo-księgowa; zarządzanie operacją; sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i czynności związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Konieczność poniesienia wymienionych kosztów spowoduje brak zainteresowania starostów prowadzeniem takich operacji. A to z kolei pociągnie za sobą niewykorzystanie przeznaczonych na ten cel pieniędzy unijnych.
 
Uwaga nieuwzględniona
 
W odpowiedzi na uwagę i postulat powiatów, ministerstwo odpowiedziało, iż do operacji o charakterze inwestycyjnym, jaką jest operacja scaleniowa, mają zastosowanie przepisy art. 45 wspomnianego rozporządzenia unijnego. Artykuł ten określa zamknięty katalog kosztów kwalifikowalnych. Wobec powyższego przepisy art. 61, gdzie mowa o kwalifikowaniu kosztów bieżących, nie mają zastosowania w przypadku operacji scalania gruntów.
 
W praktyce oczekiwania będą spełnione
 
Resort rolnictwa, dopytywany przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, uspokaja jednak. Twierdzi, że niezależnie od konieczności zastosowania art. 45 rozporządzenia, zaznaczyć należy, że "wzorem okresu programowania obejmującego lata 2007-2013, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego, obsługa inspektora nadzoru geodezyjnego czy obsługa finansowo-księgowa będą mogły być uznane za koszty kwalifikowalne, o ile ich poniesienie będzie uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne".
Pt., 13 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża