Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwalifikowanie płatności dokonanych przez samorząd przy PPP

Kwalifikowanie płatności dokonanych przez samorząd przy PPP fotolia.pl

27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o rewitalizacji , której celem jest stworzenie ram prawnych dla efektywnego prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawą  jednocześnie wprowadza istotną zmianę w  interpretacji przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie kwalifikowania płatności dokonywanych przez samorządy na rzecz partnera prywatnego.

Do tej pory w tym zakresie istniały wątpliwości. Wprowadzone przepisy pozwalają na wyodrębnienie w umowie o ppp, w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, wysokości płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatki te przeznaczone mogą być na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej bądź innych środków zagranicznych. 

Źródło: ppp.gov.pl

Czw., 12 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk