Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

55 ustaw podpisanych przez Prezydenta w październiku

55 ustaw podpisanych przez Prezydenta w październiku fotolia.pl

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o ustawach podpisanych przez Prezydenta w październiku. Wśród 55 aktów prawnych są także dotyczące samorządu terytorialnego, w tym ustawa o rewitalizacji i ustawa o związkach metropolitalnych.

Poniżej pełna lista:
 1. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 października 2015 r.
 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych - podpisana 5 października 2015 r.
 3. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 października 2015 r.
 4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 października 2015 r.
 5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej - podpisana 5 października 2015 r.
 6. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - podpisana 5 października 2015 r.
 7. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 października 2015 r.
 8. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw  - podpisana 6 października 2015 r.
 9. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska  - podpisana 6 października 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” – podpisana 13 października 2015 r.
 11. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej – podpisana 13 października 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej – podpisana 13 października 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podpisana 13 października 2015 r.
 14. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podpisana 13 października 2015 r.
 15. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – podpisana 13 października 2015 r.
 16. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – podpisana 14 października 2015 r.
 17. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. – podpisana 14 października 2015 r.
 18. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych – podpisana 14 października 2015 r.
 19. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 16 października 2015 r.
 20. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności – podpisana 16 października 2015 r.
 21. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA – podpisana 16 października 2015 r.
 22. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 października 2015 r.
 23. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – podpisana 19 października 2015 r.
 24. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – podpisana 19 października 2015 r.
 25. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – podpisana 26 października 2015 r.
 26. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – podpisana 26 października 2015 r.
 27. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – podpisana 26 października 2015 r.
 28. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podpisana 26 października 2015 r.
 29. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 października 2015 r.
 30. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 października 2015 r.
 31. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych – podpisana 26 października 2015 r.
 32. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – podpisana 26 października 2015 r.
 33. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 października 2015 r.
 34. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej – podpisania 26 października 2015 r.
 35. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 października 2015 r.
 36. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych – podpisania 26 października 2015 r.
 37. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisania 26 października 2015 r.
 38. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle – podpisania 26 października 2015 r.
 39. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne - podpisana 26 października 2015 r.
 40. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – podpisana 26 października 2015 r.
 41. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – podpisania 26 października 2015 r.
 42. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych – podpisania 26 października 2015 r.
 43. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 – 2018 – podpisana 26 października 2015 r.
 44. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – podpisana 26 października 2015 r. Pobierz informację.
 45. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 października 2015 r.
 46. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – podpisana 26 października 2015 r. Pobierz informację.
 47. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – podpisana 27 października 2015 r. Pobierz informację.
 48. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy – podpisana 27 października 2015 r. Pobierz informację.
 49. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 października 2015 r.
 50. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 października 2015 r.
 51. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 października 2015 r.
 52. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 października 2015 r.
 53. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych – podpisana 27 października 2015 r.
 54. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych – podpisana 27 października 2015 r.
 55. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 października 2015 r.
Źródło: prezydent.pl
Śr., 28 Prn. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża