Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

E-podręcznik - przyszłość edukacji?

E-podręcznik - przyszłość edukacji? fotolia.pl

Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii obradując podczas marcowego posiedzenia rozpatrzyły informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Joanna Berdzik. Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonali prezentacji e-podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, historii i matematyki. W posiedzeniu uczestniczył  także dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Marek Piotrowski.

Głównym celem projektu jest opracowanie i udostepnienie na platformie edukacyjnej bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów i uzupełniających je zasobów edukacyjnych. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego zakończenie jest zaplanowane na 15 listopada 2015 r. Liderem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 50 mln zł.

W ramach projektu planowane jest:

a.        zbudowanie nowoczesnej platformy edukacyjnej do tworzenia i bezpłatnego udostępniania e-podręczników,

b.      udostepnienie 62 opracowanych e-podręczników do kształcenia ogólnego z 14 przedmiotów dla czterech poziomów edukacyjnych,

c.       udostepnienie minimum 2 500 zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki.

E-podręczniki i e-zasoby będą dostępne z poziomu różnorodnych urządzeń będących w posiadaniu uczniów (tablet, komputer, smartfon, czytnik książek). Zakłada się, że 40% uczniów i nauczycieli będzie wykorzystywać e-podręczniki jako materiały wspomagające nauczanie i uczenie się. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem technologicznym jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, zaś partnerami merytorycznymi: Grupa Edukacyjna S.A., Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Łódzka. Poprzez możliwość odpowiedniego opracowania graficznego, doboru odpowiedniej czcionki, zastosowania napisów dla osób niesłyszących, wprowadzenia elementów interaktywnych z użyciem klawiatury, zastosowaniem języka Braille’a e-podręcznik będzie mógł być dostępny dla uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się szkolenie e-learningowe pracowników instytucji wspierających szkoły i nauczycieli. Zaplanowano 47 konferencji przeznaczonych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w całej Polsce.

W dyskusji pytano m.in. czy przy opracowywaniu e-podręczników korzystano z doświadczeń innych krajów; czy projekt będzie gotowy do wdrożenia od 1 września 2015 r. i jaki jest jego stan zaawansowania; co było powodem zwolnienia pod koniec ub.r. z Ośrodka Rozwoju Edukacji zespołu pracującego nad e-podręcznikiem i czy zostały wykorzystane efekty jego pracy; jakie były kryteria wyboru partnerów merytorycznych i w jaki sposób były weryfikowane programy autorskie; czy e-podręcznik ma mieć docelowo formę obowiązkową czy uzupełniającą; jaki był harmonogram wdrażania poszczególnych etapów projektu i co do tej pory nie zostało wdrożone; jaki jest stan zaawansowania prac nad podręcznikiem do j. polskiego; jak wygląda przygotowanie nauczycieli do korzystania z e-podręcznika; czy w podręcznikach pojawiają się treści genderowe i anglicyzmy.

Poseł Zbigniew Dolata zgłosił wniosek o zlecenie NIK przeprowadzenia kontroli realizacji projektu „E-podręcznik do kształcenia ogólnego”. Wniosek nie został przegłosowany z powodu braku kworum.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pt., 3 Kw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka