Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowy Zespół ds. Edukacji KWRiST - rezerwa oświatowa na 2024 r.

Majowy Zespół ds. Edukacji KWRiST - rezerwa oświatowa na 2024 r. fotolia.pl

15 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół zrealizował następujący porządek obrad:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - opinia pozytywna.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - opinia pozytywna.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach - opinia pozytywna.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - z przyczyn formalnych opinia negatywna. Projekt ma zostać podpisany w trzecim tygodniu maja, co powoduje, że pozostanie bardzo mało czasu na zatwierdzenie aneksów do arkuszy i dokonanie zmian kadrowych w związku z obniżeniem godzin HiT. Proponowane zmiany wywrą także skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Projekt Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 - opinia pozytywna. 
Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka