Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół energii, klimatu i środowiska Komisji Wspólnej - co się działo na listopadowym posiedzeniu?

Zespół energii, klimatu i środowiska Komisji Wspólnej - co się działo na listopadowym posiedzeniu? fotolia.pl

9 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Omawiano kilka tematów.

Pierwszym wątkiem, jaki miał zostać podjęty, była Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii na temat źródeł finansowania samorządów gminnych w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, w szczególności kwestii finasowania zadania dotyczącego opracowania uproszczonych audytów energetycznych. Niestety, na posiedzeniu nie pojawił się odpowiednio umocowany przedstawiciel resortu rozwoju. Strona samorządowa po raz kolejny zwracała uwagę, że państwo powinno zapewnić finansowanie zadania, chociaż ze strony resortu klimatu pojawiła się wątpliwość czy znowelizowane przepisy są odpowiednio interpretowane. Ustalono, że niedługo odbędzie się spotkanie robocze w tym temacie.

Następnie odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji programu wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz usuwania wyrobów zawierających azbest na terenach wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniało, że program usuwania pokryć dachowych zawierających azbest z budynków służących produkcji rolnej cieszy się dużą popularnością, toczy się kolejny nabór, a środków nie zabraknie. Podobny głos popłynął od przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele administracji rządowej zapowiedzieli też ogólnie, że trwają prace nad ustawą, która zwiększałaby środki na programy usuwania azbestu, choć bez szczegółów. Strona samorządowa zwróciła uwagę, że problem w usuwaniu azbestu polega przede wszystkim na braku środków na wymianę pokrycia dachowego – o ile samo usunięcie azbestu jest finansowane (choć też nie zawsze w całości pozwalającej na efektywne unieszkodliwienie), to nie finansuje się raczej nowego pokrycia dachowego. Ponadto, zwrócono uwagę, że programy powinny też wspierać mieszkańców wsi, którzy nie zajmują się produkcją rolną jako taką. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poprosiło o informacje w razie problemów w przekazywaniu środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, a także projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.

Omówiono również projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów. Proponowana stawka opłaty wynosi 10 gr za 1 kg za niektóre kategorie opakowań. Samorządowcy poprosili o zestawienie stawek tego typu opłat w Unii Europejskiej, gdyż proponowana wysokość opłaty jest dwukrotnie niższa niż przewidywana w ustawie cena maksymalna. Zestawienie ma przygotować Ministerstwo Klimatu i Środowiska przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej.

Pt., 10 Lst. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński