Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja na wychowanie przedszkolne - nowelizacja

Dotacja na wychowanie przedszkolne - nowelizacja fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w tym rozporządzeniu do rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666, z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 tej ustawy w 2023 r. przy naliczaniu i podziale dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), objętych wychowaniem przedszkolnym.

Mając na uwadze powyższe, w projekcie rozporządzenia proponuje się powtórzenie rozwiązań przyjętych na gruncie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806) dotyczących rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok budżetowy 2022.

Analogicznie jak w 2022 r., również w 2023 r., proponuje się wyłączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, przy ustalaniu średniorocznej liczby uczniów, która jest uwzględniana przy rozliczaniu wykorzystania tej dotacji. Należy wskazać, że na tych uczniów również w 2023 r. naliczono już jednostkom samorządu terytorialnego środki w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Proponuje się również wyłączenie możliwości wydatkowania środków ww. dotacji celowej na wydatki bieżące, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (tak jak obecnie zgodnie z § 5 ust. 3 zmienianego rozporządzenia), oraz proponuje się wyłączenie możliwości wydatkowania środków ww. dotacji celowej na wydatki bieżące, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie proponuje się, że roczne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, za rok budżetowy 2023, będzie przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia (epizodyczny wzór formularza dotyczący rozliczenia dotacji celowej wyłącznie za rok 2023). W stosunku do obowiązującego wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia) we wzorze na rok 2023 dokonano zmian jedynie w treści oświadczenia znajdującego się pod tabelą, tak aby odzwierciedlało przyjęte rozwiązanie w zakresie wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w stosunku do wzoru tego rozliczenia za rok budżetowy 2022 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie wprowadzano żadnych dodatkowych zmian merytorycznych.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12376258/katalog/13002269#13002269 

Sob., 9 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka