Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - projekt zarządzenia Prezesa NFZ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - projekt zarządzenia Prezesa NFZ fotolia.pl

Do opiniowania przekazano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W projekcie zaproponowano następujące rozwiązania:

  1. zwiększenie czasu trwania programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, realizowanego na rzecz świadczeniobiorców, w tym ich przedstawicieli ustawowych. W załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia zmienianego w zakresie świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi zaburzeniami rozwoju dodano produkty rozliczeniowe umożliwiające rozliczenie porady lekarskiej terapeutycznej i porady lekarskiej kontrolnej. Dodatkowo dla wizyt terapeutycznych w zakresie programu realizowanych przez różnych specjalistów wprowadzono odrębne produkty rozliczeniowe, w tym poradę terapeutyczną udzielaną przez psychologa posiadającego kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej;
  2. doprecyzowano, że świadczenie dzienne psychiatryczne w oddziałach dziennych jest realizowane w następujących po sobie dniach;
  3. wprowadzono nową jednostkę redakcyjną regulującą sposób sprawozdawania świadczeń udzielonych w domu lub w środowisku, o których mowa w załączniku 8 do rozporządzenia, więcej niż jednemu świadczeniobiorcy;
  4. zmodyfikowano nazwę odnoszącą do świadczeń gwarantowanych jednostkowych realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku;
  5. dodano nową jednostkę redakcyjną, w której uregulowano wyjątek dotyczący udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
  6. w celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących rozliczania w ramach programu grupowych zajęć terapeutycznych trwających 120 minut za pomocą produktów rozliczeniowych przeznaczonych do rozliczenia grupowych zajęć terapeutycznych dla czasu trwania 60 minut, do załącznika nr 1 i 1a zarządzenia zmienianego wprowadzono dla tych świadczeń odrębny produkt;

Wzór tabeli uwag znajduje się pod niniejszym linkiem: www.nfz.gov.pl 

Śr., 22 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka