Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Styczniowe posiedzenie Zespołu Administracji KWRiST o sygnalistach

Styczniowe posiedzenie Zespołu Administracji KWRiST o sygnalistach fotolia.pl

W poniedziałek, 16 stycznia br. miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie skupiło się wokół tematu dotyczącego ochrony sygnalistów.

Zanim Zespół pochylił się nad rzeczonym tematem sygnalistów wydano opinię pozytywną do następujących projektów:

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkoleń osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzenia tych szkoleń,
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania,
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE.

Następnie, przedstawiciele strony samorządowej przedstawili swoje uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Uwagi Związku Powiatów Polskich dotyczyły następujących kwestii: nieprawidłowej implementacji dyrektywy, wskazania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego jako organów publicznych właściwych do przyjmowania zgłoszeń, zewnętrznych, konieczności doprecyzowania postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi, okresu przetwarzania danych osobowych zgłaszającego oraz braku konieczności stosowania zachęt do zgłoszeń zewnętrznych w Dyrektywie, a także konieczności określenia trybu postępowania w przypadku, gdy organ publiczny, który otrzymał przekazane zgłoszenie przez inny organ publiczny, nie jest właściwy do podjęcia działań zastępczych.

Związek Powiatów Polskich zaproponował, aby wprowadzono możliwość stworzenia wspólnej procedury zgłoszeń zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych tego samego powiatu. Propozycja ta spotkała się z aprobatą.

Zgłoszone zostały także wątpliwości dotyczące tego czy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem właściwym, w przypadku gdy zgłaszający nie może określić organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia.

Ponadto, zadano następujące pytania: czy w ocenie projektodawcy zwolnienie z obowiązku tworzenia kanału zgłoszeń, będzie obejmowało gminne SP ZOZ-y, gminne instytucje kultury oraz spółki komunalne? Czy projektowane przepisy należy rozumieć w ten sposób, że sama obsługa przyjmowania zgłoszeń może być przekazana do podmiotu zewnętrznego ale już samo zgłoszenie nie?

Związek Powiatów Polskich zwrócił się także o wskazanie w jakich sprawach właściwy do przyjmowania zgłoszeń będzie zarząd powiatu, bowiem nie znaleźliśmy żadnego praktycznego przykładu takiego obszaru.

Z uwagi na fakt, że do projektu wpłynęło bardzo dużo uwag ze strony samorządowej, ustalono, że resort rodziny ponownie pochyli się nad projektem i uwagami oraz, że w poniedziałek 23 stycznia br. odbędzie się robocze spotkanie, na którym projekt zostanie ponownie omówiony.

Śr., 18 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek