Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa fotolia.pl

Ze względu na konieczność dokonania niezbędnych zmian o charakterze technicznym mających zniwelować napotkane w pierwszym roku problemy w skutecznej realizacji programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa resort przygotował stosowną nowelizację.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i zakłada on następujące modyfikacje:

  1. w ramach Kierunku interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (K.I.1.1), przewiduje się uaktualnienie harmonogramu w celu usprawnienia procedur konkursowych;
  2. w ramach Kierunku interwencji 1.2 Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek (K.I.1.2) przewiduje się umożliwienie przeprowadzenia naborów uzupełniających;
  3. nabór w części dla bibliotek z województw lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego uznaje się za zamknięty. Bibliotekom małym z trzech wskazanych województw została przedstawiona propozycja bezkosztowego skorzystania z K.I.1.2. Miały one też jak wskazano w uzasadnieniu wiele czasu i okazji, by zapoznać się z założeniami i możliwościami oferowanymi zarówno przez ZSZZB, jak i K.I.1.2. NPRCz 2.0. Wiele z tych bibliotek skorzystało z tej możliwości, ale pozostałe nie zgłosiły akcesu. Jak przypomniano założeniem NPRCz 2.0 była i jest wolność w skorzystaniu z propozycji Programu, zatem uznano, że liczba małych bibliotek z trzech województw zgłoszonych do udziału w Programie jest liczbą chętnych do skorzystania z tej możliwości (114 bibliotek);
  4. w ramach kierunku K.I.1.2 liczbę dużych bibliotek, które będą mogły przystąpić do zintegrowanego systemu zmieniono z 16 na 28. 

Dodatkowo resort edukacji przygotował nowelizacje rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", która wynika z konieczności uwzględnienia zmian w art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6 ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (legislacja.rcl.gov.pl).

Przepis art. 90u ustawy w dotychczasowym brzmieniu wymieniał wyłącznie szkoły i placówki, zaś zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy przez „szkołę” należy rozumieć także przedszkole, więc pojęcie „szkoła” nie obejmowało swoim zakresem innych form wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zwanego dalej „NPRCz 2.0.”, udzielano organom prowadzącym publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z pominięciem organów prowadzących publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. W związku z uzupełnieniem przepisu art. 90u ustawy o inne formy wychowania przedszkolnego należy dostosować przepisy rozporządzenia przez uwzględnienie w nich „publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego”. Ponadto zgodnie z pierwotnymi założeniami Priorytet 3 NPRCz 2.0. został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących wszystkie placówki wychowania przedszkolnego, a więc w gronie uprawnionych wnioskodawców oraz beneficjentów od samego początku realizacji programu miały znaleźć się również inne formy wychowania przedszkolnego. Dotychczas przeszkodą w osiągnięciu tego założenia był brak wskazania innych form wychowania przedszkolnego w art. 90u ustawy.

Czw., 12 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka