Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Grudniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

Grudniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji fotolia.pl

13 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Podczas posiedzenia Zespół rozpatrzył następujące dokumenty: 

  • Wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii  o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik aranżacji wnętrz” – opinia pozytywna
  • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej – opinia pozytywna
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – opinia pozytywna
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – opinia pozytywna
  • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – resort zobowiązał się do przesłania nowej wersji projektu z poprawkami uzgodnionymi na Zespole i zdecydowano, że opinia zostanie wydana obiegowo
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania - resort zobowiązał się do przesłania nowej wersji projektu z poprawkami uzgodnionymi na Zespole i zdecydowano, że opinia zostanie wydana obiegowo

Do dwóch powyższych projektów dotyczących wyposażania szkół w sprzęt komputerowy uwagi zgłosił Związek Powiatów Polskich i można się z nimi zapoznać tutaj.

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – projekt został omówiony jednak ze względu na krótki czas opiniowania oraz fakt, że nie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe zostanie on zaopiniowany podczas styczniowego posiedzenia. Do tego czasu strona samorządowa może jeszcze zgłaszać uwagi. Do projektu uwagi zgłosił już wstępnie Związek Powiatów Polskich - zobacz tutaj.
Pt., 23 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka