Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowy Zespół Społeczeństwa

Lipcowy Zespół Społeczeństwa fotolia.pl

14 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Jakie projekty zostały omówione podczas posiedzenia Zespołu? 

Projekt rozporządzenia ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowalnych telekomunikacji uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, projekt znajduje się obecnie w konsultacjach, samorządowcy nie zgłaszali do tego projektu uwag, jednak podkreślali konieczność szczególnej ochrony danych, jakie zawarte będą w CIE z uwagi na ich wrażliwość.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych – opinia pozytywna Zespołu.

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel, do projektu tego Związek Powiatów Polskich zgłosił następujące uwagi: możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą aplikacji, nie tylko w sytuacji, gdy obowiązek ten jest spełniony przez okazanie dowodu osobistego, ale także w tych miejscach, gdzie ustawa przewiduje potwierdzenie tożsamości za pomocą innych dokumentów np. paszportu, przeniesienie przepisów dot. umożliwienia gminom świadczenia usług wydawania i wykorzystywania dokumentów elektronicznych, które poświadczają uprawnienia do korzystania z lokalnego transportu zbiorowego (bilety okresowe) z ustawy o samorządzie gminnym do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przy okazji wdrażanej ustawy zaproponowaliśmy umożliwienie wydawania przez gminę dowodów osobistych, nie tylko w siedzibie gminy ale także w punktach obsługi mieszkańców. Obecnie czekamy na nową wersję projektu, która zostanie przedstawiona najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, do projektu tego ZPP zgłosił uwagi natury technicznej. Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół.

Na posiedzeniu zostały również omówione następujące sprawy rożne. Wniosek ZPP o informację dot. aktualizacji aplikacji mObywatel, w zakresie danych dotyczących posiadanej polisy OC pojazdu, które to dane pochodzą z bazy CEPiK. Jest to problem, szczególnie dotkliwy dla kierowców, którzy nie posiadają przy sobie dowodu zawarcia obowiązkowej polisy, a podczas kontroli drogowej nie są w stanie wykazać, że ubezpieczenie zawarli, ponieważ w CEPiK, z którego korzystają służby kontroli drogowej również widnieją błędne informacje. Jak wskazali przedstawiciele resortu, same przepisy mówią o przekazaniu danych do rejestru przez ubezpieczyciela, w chwili wykonania czynności, jednak ubezpieczyciele zwykle zwlekają i przekazują dane z opóźnieniem – stąd też problem. Ministerstwo zastanowi się nad jego możliwymi rozwiązaniami.

Problematyka opracowywania rozwiązań uwzględniających specyfikę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur. Należy uwzględnić, że odrębnie dla jednego samorządu może istnieć kilka jednostek organizacyjnych np. OPS, SPZOZ, PCPR, z których każda winna mieć swój niepowtarzalny numer w systemie, a nie przypisany numer dla całej gminy czy powiatu.

Czw., 21 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek