Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST fotolia.pl

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ostatecznie został uzgodniony przez Komisję Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ale z dwoma istotnymi korektami.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej o projekcie. Przypomnijmy, że nowelizacja dotyczy przede wszystkim kwestii prowadzenia audytu. Ostatecznie strona rządowa, po uwagach strony samorządowej, zgodziła się na usunięcie przepisów dotyczących zasad udostępniania informacji pochodzących z audytu wewnętrznego. W opinii m.in. Związku Powiatów Polskich proponowane regulacje nie tylko nie rozwiązywały problemu prawnego jaki powstał po wyroku TK z 9 kwietnia 2015 r., ale jeszcze bardziej pogłębiałyby chaos legislacyjny. W tym miejscu warto przypomnieć, że TK orzekł, że art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.; dalej: u.f.p.) jest niezgodny z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Z zakwestionowanego przepisu wynikało, że dokumenty wytworzone przez audytora w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, z wyjątkiem planu audytu i sprawozdania z wykonania planu audytu, nie stanowią informacji publicznej. Druga istotna zmiana jaką uzgodniono to zwiększenie wysokości dochodów JST, od której jest ona objęta obowiązkiem zatrudnienia audytora wewnętrznego do 55 mln zł. W toku konsultacji uwzględniono jeszcze szereg innych uwag zgłaszanych przez organizacje samorządowe.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych również został zaopiniowany pozytywnie. Opinia Zespołu również jest wiążąca. Przypomnijmy, że w projekcie określono m.in. zasady kwalifikowania wydatków związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Pozytywną opinię uzyskał także projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt jeszcze wróci na posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej.

Ostatnim punktem był projekt w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. W projekcie przewidziano zwiększenie z 0,3 do 0,6 wynagrodzenia płatników za pobór podatków dochodowych rozliczanych według skali z uwagi na konieczność zmiany oprogramowania do rozliczeń wynagrodzeń i podatków. Takie rozwiązanie generuje jednak ubytek w dochodach publicznych rządu 100 mln zł rocznie w tym 50 mln w samorządach. Związek Powiatów Polskich zaproponował aby było to rozwiązanie czasowe, biorąc pod uwagę fakt, że zmiana oprogramowania spowodowana ostatnimi zmianami podatkowymi ma jednak charakter jednorazowy oraz mając na względzie, że jednak stopniowo dochody z PIT, po obecnym spadku jednak na nowo zaczną rosnąć. Ministerstwo Finansów ma tę uwagę jeszcze rozpatrzyć.

Pt., 17 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel