Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wymagania maturalne na rok 2022/203 i 2023/2024 - projekty rozporządzeń MEiN

Wymagania maturalne na rok 2022/203 i 2023/2024 - projekty rozporządzeń MEiN fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano dwa projekty rozporządzeń w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Jeden z projektów dotyczy absolwentów szkół ponadpodstawowych, natomiast drugi – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (idących starym systemem).  

Jak wskazał projektodawca niezbędne było przygotowanie odrębnych wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego, będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, ponieważ do tego egzaminu będą przystępować absolwenci szkół ponadpodstawowych, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość albo innego sposobu kształcenia.

Wymagania maturalne dla absolwentów szkół ponadpodstawowych
W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzany dla:

  1. absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich (w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024);
  2. absolwentów pięcioletniego technikum (w roku szkolnym 2023/2024);
  3. absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2023/2024).

W art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (niezakończone prace nad ustawą, druk sejmowy nr 2096) przesądzono, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych dla tego egzaminu, z poszczególnych przedmiotów, opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Podstawę prawną do określenia wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przy czym, zgodnie z wytyczną zawartą we wspomnianym przepisie, minister określając te wymagania ma uwzględnić szczególne warunki, w jakich było prowadzone kształcenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2.

Projekt dostępny pod linkiem: legislacja.rcl.gov.pl.

Wymagania maturalne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych będzie przeprowadzany dla:

  1. absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
  2. absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum;
  3. absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci gimnazjum.

Podstawą prawną do określenia wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 stanowi art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przy czym, zgodnie z wytyczną zawartą w tym przepisie, minister ma wziąć pod uwagę, aby te wymagania egzaminacyjne były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, określonymi w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Zgodnie z powyższym projektowany załącznik do rozporządzenia stanowi powtórzenie wymagań egzaminacyjnych już określonych w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ww. ustawy.

Projekt dostępny pod linkiem: legislacja.rcl.gov.pl.

Pon., 9 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka