Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 i 2023/2024 - projekt rozporządzenia

Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 i 2023/2024 - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (niezakończone prace nad ustawą - druk sejmowy nr 2096) egzamin ósmoklasisty w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty, z poszczególnych przedmiotów, opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych, wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Przepis ten przewiduje zatem kontynuację przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jeszcze w kolejnych dwóch latach szkolnych dla uczniów i słuchaczy szkół podstawowych, którzy realizowali we wcześniejszych latach kształcenie w szczególnych warunkach wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Podstawą prawną do określenia wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 stanowi art. 9 ust. 4 ww. ustawy, przy czym, zgodnie z wytyczną zawartą we wspomnianym przepisie, minister określając te wymagania bierze pod uwagę, aby te wymagania egzaminacyjne były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, określonymi w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Mając na uwadze powyższe załącznik do projektu rozporządzenia stanowi powtórzenie wymagań egzaminacyjnych już określonych w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ww. ustawy.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Niedz., 8 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka