Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli fotolia.pl

25 kwietnia 2022 r., w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, na którym rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, wniesiony przez MSWiA oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zgłoszony przez MRiPS.

W odniesieniu do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, Szymon Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, biorący udział w obradach w imieniu ministra Pawła Szefernakera, poinformował uczestniczących w posiedzeniu Zespołu, że jest to wersja ostateczna projektu, po wszystkich zmianach i uzgodnieniach międzyresortowych. W związku z tym, że nikt z obecnych nie zgłaszał żadnych uwag – projekt został uznany za skonsultowany.

Odnośnie projektu ustawy o tzw. sygnalistach, Bożena Lenart, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy MRiPS, poinformowała, że tekst projektu, który przekazano stronie samorządowej, został skierowany 11 kwietnia do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Resort otrzymał już sporo uwag, które wciąż można składać. Ministerstwo uznało za stosowne przekazanie go do zaopiniowania z tego powodu, że jest to zupełnie nowa wersja projektu w stosunku do przedstawionej w październiku ubiegłego roku. Dyrektor Lenart przekazała również, że nie ma jeszcze stanowiska ministerstwa do uwag zgłoszonych przez stronę samorządową z tego powodu, że niektóre z nich muszą być jeszcze skonsultowane z Inspektorem danych osobowych oraz Departamentem prawnym MRiPS. Swoje uwagi do projektu ustawy zgłosił także Związek Powiatów Polskich. Z ich treścią można zapoznać się tutaj, zaś z projektem ustawy tutaj.

Rafał Cieślik ze Związku Województw zapytał o harmonogram prac nad tą ustawą.

Dyrektor Lenart stwierdziła, że projekt wdrażający dyrektywę powinien być przyjęty w zeszłym roku. Dlatego resort będzie chciał uchwalić go możliwie jak najszybciej. Jednakże w związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji z Inspektorem danych osobowych, a także ze względu na oczekiwanie przez MRiPS na zgłoszenie ewentualnych uwag przez kluczowe resorty, na ten moment ciężko jest wskazać termin kiedy zostanie przedstawiony nowy projekt ustawy. Jednocześnie dyrektor zapewniła, że resort starał się uwzględnić wszystkie możliwe uwagi spośród tych nadesłanych poprzednio.

Punkt dotyczący projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został pozostawiony bez rozpatrzenia do czasu przedstawienia przez ministerstwo ostatecznej wersji projektu oraz ustosunkowania się do uwag strony samorządowej.

W punkcie poświęconym wolnym wnioskom głos zabrała mec. Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich, pytając przedstawiciela MSWiA o projekt nowej ustawy o cmentarzach. Zgodnie z kalendarzem legislacyjnym projekt ten w czerwcu miał być na etapie prac sejmowych. Szczególne niejasności wśród powiatów i miast na prawach powiatu wywołuje kwestia dotycząca zasada powoływania koronera.

Dyrektor Wróbel poinformował, że informacja w tym przedmiocie zaplanowana jest na najbliższe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i tam też zostanie zaprezentowany aktualny etap prac nad ustawą.

Czw., 28 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz