Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasady i kryteria podziału środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022

Zasady i kryteria podziału środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 fotolia.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest w trakcie opiniowania propozycji zasad i kryteriów podziału środków rezerwy na przyszły rok. W porównaniu do lat ubiegłych propozycja zawiera kilka zmian. Jak na razie pozytywnie przedstawione zasady i kryteria pozytywnie zaopiniował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST, ostateczną decyzję podejmie Komisja Wspólna.

Pierwsza zmiana to postawienie warunku w postaci konieczności pełnego wykorzystanie przyznanego w latach ubiegłych dofinansowania z rezerwy oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanej inwestycji, w kwocie nie niższej niż deklarowane środki własne do całkowitego zakończenia zadania. Dotychczas warunek ten dotyczył tylko poprzedniego roku. Zmiana wynika z istnienia kilku zadań, które są realizowane w dłuższym okresie.

Druga modyfikacja polega na tym, że w tytułach zadań należy używać terminów zdefiniowanych w ustawie – Prawo budowlane. Jak tłumaczy resort infrastruktury, dotychczas zdarzały się wnioski dotyczące zadań, których tytuły kompletnie nie wskazywały na to, o co chodzi w danej inwestycji.

Wreszcie trzecia zmiana polega na konkretnym wskazaniu, że w celu zapewnienia maksymalnej dostępności dróg dla ruchu pojazdów, a co za tym idzie uniknięcia wąskich gardeł w postaci obiektów mostowych, na których wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów o określonej rzeczywistej masie całkowitej, obiekty zgłoszone do dofinansowania muszą spełniać warunki dotyczące klasy obciążenia taborem samochodowym lub klasy obciążenia pojazdami samochodowymi, określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przy czym w przypadku obiektów mostowych, do których zastosowanie mają przepisy obowiązujące do 12 września 2019 r., nie będzie dopuszczone przyjęcie klasy C obciążenia taborem samochodowym.

Pt., 20 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel