Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Edukacji przeciwny zmianom w nadzorze pedagogicznym

Zespół ds. Edukacji przeciwny zmianom w nadzorze pedagogicznym fotolia.pl

20 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół opiniował następujące projekty aktów prawnych:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD 277) – ustalono, iż projektodawca wystąpi z wnioskiem do KWRiST o upoważnienie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społeczne, który również omawiał ten projekt, do wydania opinii wiążącej).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Wyższy Urząd Górniczy) – projekt uzgodniono.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji i Nauki)- projekt uzgodniony z uwagami.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – opinia negatywna.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – projekt uzgodniony.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – projekt uzgodniony.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – opinia negatywna.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia– opinia negatywna.
  9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – projekt uzgodniony.

W sprawach różnych strona samorządowa powróciła do tematu zapowiadanej przez resort edukacji nowelizacji Prawa oświatowego w zakresie wzmocnienia roli kuratorów oświaty. Strona samorządowa zwróciła się z wnioskiem o zaniechanie dalszych prac. Jak jednak wskazał minister Dariusz Piontkowski projekt w najbliższych dniach zostanie przekazany do konsultacji społecznych i opiniowania KWRiST (przyp. red. - projekt został przesłany po zakończeniu posiedzenia Zespołu). Temat będzie więc kontynuowany podczas posiedzenia Zespołu w sierpniu.

Pt., 23 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka