Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji

Lipcowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji fotolia.pl

20 lipca br. obradował Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Podczas posiedzenia omówiono następujące projekty aktów prawnych:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – ponieważ projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych Zespół powstrzymał się na tym etapie od opiniowania.
  2. Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych – projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Ponieważ resort nie odniósł się do zgłoszonych przez stronę samorządową uwag, Zespól powstrzymał się od jego opiniowania, do czasu uzyskania odpowiedzi.
  3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” – dokument jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Ponieważ etap prac jest wczesny, autorzy nie byli w stanie na tym etapie odnieść się do zgłoszonych uwag. Zespół nie opiniował więc projektu.
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych – projekt uzgodniony.

Pierwszym punktem spraw różnych była informacja pn. „Ocena Ministra Sprawiedliwości z wykonania zadania z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego poradnictwa Obywatelskiego i Edukacji Prawnej”. Jak wynika z dokumentu w ocenie beneficjentów punkty wypadają korzystnie. Słabym zainteresowaniem cieszy się nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja – zarekomendowano dążenie do popularyzacji tych usług. Zwrócono uwagę także na konieczność poszerzenia inicjatyw promujących punkty. Propozycje Ministerstwa wynikające z oceny: całkowite zniesienie obowiązku składania pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzenie zdalnego świadczenia pomocy jako stałej możliwości, nowelizacja ustawy mająca na celu usprawnienie działania systemu. W 2021 r. zostanie zorganizowany Konkurs Dobrych Praktyk mający na celu stworzenie platformy komunikacji między osobami pracującymi w systemie nieodpłatnej pomocy. Wprowadzona zostaje także praktyka organizacji spotkań z powiatami, aby umożliwić efektywną komunikację oraz stały przepływ informacji. W 2021 r. podjęto też działania mające na celu współpracę z CUS, aby w ich siedzibie organizować punkty.

W drugim punkcie spraw różnych poruszono temat wysokości wynagrodzeń w samorządach. Strona samorządowa zwróciła uwagę, że na przestrzeni lat bardzo wzrosła płaca minimalna (niemal o 100%), podczas gdy pensje samorządowców wzrosły jedynie o 20%. Przedstawiciel resortu poinformował o inicjatywie senackiej uregulowania tej sprawy i zadeklarował gotowość do merytorycznego uzasadnienia konieczności zmian w wynagrodzeniach zarówno samorządowców, jak i polityków czy pracowników ministerstw.

Pt., 23 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka