Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół infrastruktury: trwają prace nad ustawą suszową

Zespół infrastruktury: trwają prace nad ustawą suszową fotolia.pl

Na czwartkowym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili plany rządu co do sposobu procedowania projektu „ustawy suszowej”. 

Informacja pojawiła się w związku z pismem, jakie skierował resort w sprawie nagłych miejskich powodzi. Niewielka ilość terenów powierzchni zielonej i powierzchni biologicznie czynnej w miastach powoduje, że coraz częściej zdarzają się nagłe powodzie miejskie. Są to gwałtowne zjawiska powstające na skutek intensywnych opadów deszczu. Istniejąca w miastach infrastruktura kanalizacyjna nie jest w stanie na bieżąco odprowadzać znacznych mas wody opadowej. Dlatego zalegający opad niejednokrotnie uszkadza drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Jednocześnie nagłe miejskie powodzie stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli oraz ich mienia.

Tymczasem w Ministerstwie Infrastruktury trwają obecnie prace nad „ustawą suszową”. Nowa regulacja ma w założeniach w sposób kompleksowy uregulować problemy wywoływane przez nagłe zjawiska pogodowe w postaci susz i burz. Ustawa ma zmieniać także przepisy innych ustaw w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To właśnie w zmianach u.p.z.p. resort upatruje szansę na wprowadzenie rozwiązań zapobiegających i ograniczających skalę nagłych powodzi miejskich. Proponowane zmiany mają dotyczyć nowych limitów dla wielkości powierzchni biologicznie czynnej wskazywanej w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Resort proponuje także zmiany w prawie wodnym i w prawie budowlanym. Mają one ułatwić budowę infrastruktury gromadzącej lub służącej odprowadzaniu deszczówki. Ministerstwo Infrastruktury proponuje także by zmienić przeznaczenie przychodów z tytułu opłaty retencyjnej. Zgodnie z propozycją przychody z niej mają w 75% trafiać do Wód Polskich, a w 25% do właściwej gminy. Jednocześnie przedstawiciele rządu wyrazili nadzieję, że środki uzyskane z tego tytułu pozwolą na sfinansowanie inwestycji służących poprawie retencji w miastach.

Projekt „ustawy suszowej” na jesieni ma przejść rządowy proces legislacyjny, a w końcu grudnia powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: