Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skutki finansowe programu Polski Ład dla JST. Strona samorządowa KWRiST prosi premiera o wyjaśnienia

Skutki finansowe programu Polski Ład dla JST. Strona samorządowa KWRiST prosi premiera o wyjaśnienia fot. canva

Przedstawiciele organizacji tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie skutków finansowych, jakie program Polski Ład wywrze na jednostkach samorządu terytorialnego.

Szacunki przedstawione przez reprezentantów resortu finansów w dniu 17 maja br, wskazują, że udział we wpływach JST z podatku PIT spowodują kolejny ubytek, tym razem w kwocie 10-11 mld zł. Udział w podatku od osób fizycznych to dla jednostek samorządu terytorialnego największe źródło dochodów własnych. Dzięki niemu są one zdolne do finansowania działań związanych z oświatą, komunikacją publiczną czy drogownictwem. Wobec tego przedstawiciele strony samorządowej KWRiST zwrócili się do premiera o wyjaśnienia w następujących kwestiach:

1. Na jakim poziomie szacowany jest ubytek dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) z związku z nowymi propozycjami rozwiązań w zakresie opodatkowania PIT ? W szczególności prosimy o podanie skutków finansowych dla JST ogółem dla każdej z propozycji, to jest z tytułu:

- powszechnego podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT do wys. 30 tys. zł,

- podwyższenia progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł,

- wprowadzenia zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego (do wysokości progu podatkowego),

- wprowadzenia współczynnika korygującego (wyższe koszty uzyskania przychodu) dla osób zarabia-jących między 6 tys. zł a 10,5 tys. zł.

2. Na jakim poziomie szacowany jest wzrost dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) w związku z propozycją polegającą na całkowitej likwidacji możliwości odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne ?

3. Na jakim poziomie szacowana jest łączna (zbiorcza) zmiana dochodów JST w skali roku (na przy-kładzie 2022 roku) oraz do 2030 r. w związku z wszystkimi nowymi propozycjami rozwiązań w zakre-sie opodatkowania PIT? Jakie są w związku z tym szacunki zmian dla poszczególnych kategorii JST?

4. Prosimy o potwierdzenie informacji o konieczności zwiększenia udziału JST w PIT rekompensującego ubytek dochodów z PIT w celu zagwarantowania możliwości pełnego finansowania bieżących zadań własnych odpowiednio: z 10,3 pkt proc do 12,0 pkt proc. dla miast na prawach powiatu, z 8,1 pkt proc. do 9,1 pkt proc. dla gmin i z 2,2 pkt proc. do 2,5 pkt proc. dla powiatów oraz z 0,35 pkt proc. do 0,38 pkt proc. dla województw.

5. Prosimy o podanie, na jakim poziomie szacowana jest wielkość subwencji inwestycyjnych dla JST na 2022 r. i na lata do 2030 r. oraz wskazanie proponowanych sposobów jej rozdysponowania.

List do premiera podpisali prezesi zarządów: Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, Unii Miasteczek Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

Czw., 20 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska