Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawo komunikacji elektronicznej na Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Prawo komunikacji elektronicznej na Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli fotolia.pl

24 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedmiotem obrad był m.in. projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy przepisy wprowadzające Prawo komunikacji elektronicznej autorstwa Ministra Cyfryzacji (obecnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Projekty zostały omówione razem.

Związek Powiatów Polskich zgłosił swoje uwagi dot. m.in. zwiększenia obowiązków sprawozdawczych po stronie JST, poszerzenia zakresu obowiązków zarządców dróg o decyzje w przedmiocie wydawania zezwoleń na umieszczanie punktów dostępu, zwolnienia wnioskodawców z opłat za zajęcie pasa drogowego, konieczności uzupełnienia Oceny Skutków Regulacji o oszacowanie kosztów regulacji po stronie JST oraz wskazanie źródeł ich finansowania.

Ostatecznie ustalono, że projektodawcy odpowiedzą na uwagi na piśmie w ciągu 2-3 dni roboczych, a także przekażą ostateczną wersję projektów, uwzględniającą częściowo uwagi ZPP, po czym projekty zostaną zaopiniowane przez Stronę Samorządową.

W drugiej części spotkania zaopiniowano projekty:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek - projekt uzgodniony,
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – projekt uzgodniony,
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju – projekt uzgodniony,
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego - projekt wstępnie uzgodniony w wersji przedstawionej na posiedzeniu Zespołu (w związku z trwającymi uzgodnieniami),
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego – projekt wstępnie uzgodniony w wersji przestawionej na posiedzeniu Zespołu (w związku z trwającymi uzgodnieniami).
Pt., 26 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka