Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

16 lutego br. w formie videokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące dokumenty:

 1. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o opinię odnośnie do zmiany w kształceniu w zawodzie szkolnym „technik spawalnictwa”
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r.
  W kontekście tego projektu strona samorządowa poprosiła jedynie o szybkie przekazywanie środków z dotacji jednostkom samorządu terytorialnego.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
  Projekt zakłada, że wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego zostaje utrzymana na poziomie z roku 2020. Jednak dopytywana o plany dalszych podwyżek dla nauczycieli przez stronę samorządową Minister Machałek odpowiedziała, że w tym roku nie są one przewidziane, jednak jak sytuacja się poprawi to MEiN będzie o takie podwyżki zabiegał.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
  Ze względu na dużą liczbę uwag, do opiniowania obiegowego (po przesłaniu wcześniej odpowiedzi na uwagi w formie pisemnej) skierowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Podczas Zespołu omówiono także założenia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ponieważ resort edukacji nie przygotował odpowiedzi na uwagi Związku Powiatów Polskich, postanowiono, że odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie a opiniowanie projektu nastąpi podczas kolejnego posiedzenia Zespołu.

W sprawach różnych Zespół pochylił się nad dwoma tematami:

 1. Informacja na temat szczepień nauczycieli
  Jak wyjaśniła Pani Minister Machałek w I i II etapie zgłosiło się blisko 427 tys. nauczycieli ze szkół i placówek, a także nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Od początku przyjmowania zgłoszeń w II etapie (15 lutego br.), zarejestrowało się już prawie 158 tys. nauczycieli, z czego około 30 tys. to nauczyciele akademiccy. Przypomniała także, że zgłoszenia przyjmowane są do czwartku, 18 lutego, a do rejestracji uruchomione są dwa systemy. Jeden dla nauczycieli ze szkół i placówek, czyli System Informacji Oświatowej oraz drugi POL-on, w ramach którego dane zbierane są za pośrednictwem Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. W toku dyskusji został zgłoszony przez stronę samorządową postulat, aby szczepieniami objąć także ratowników na krytych pływalniach, którzy nie są co prawda nauczycielami ale prowadzą zajęcia z uczniami.
 2. Kwestia dotycząca boisk „Orliki”- możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z tych obiektów po upływie 10 lat od wybudowania. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki zadeklarowali, że temat jest im znany i postarają się wypracować rozwiązanie.
Czw., 18 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka