Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak będzie wyglądał egzamin maturalny od roku 2022

Jak będzie wyglądał egzamin maturalny od roku 2022 fotolia.pl

Do konsultacji publicznych oraz opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego.

W porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego projekt niniejszego rozporządzenia wprowadza następujące zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego:

  1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego. 

    Proponuje się, aby zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zawierał 2 zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Podobnie w przypadku egzaminu maturalnego w części ustnej z języka mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego. Przebieg egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego pozostaje taki sam jak obecnie.

  2. Sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki.

    W projekcie rozporządzenia proponuje się przeprowadzanie egzaminu maturalnego z informatyki w jednej części. Zdający będzie rozwiązywał wszystkie przygotowane zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Pozwoli to na sprawdzenie stopnia spełniania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla tego przedmiotu w bezpośrednim działaniu zdającego. Czas trwania egzaminu pozostaje taki sam, jak obecnie – 210 minut.

  3. Czas trwania egzaminu maturalnego – zmiany dotyczące niektórych przedmiotów.

 

Przedmiot

 

Obecnie

 

Od roku szkolnego 2022/2023

Język polski, jako:

- przedmiot obowiązkowy

- przedmiot dodatkowy

 

170 minut

180 minut

 

240 minut

210 minut 

 Język mniejszości narodowej, jako:

- przedmiot obowiązkowy

- przedmiot dodatkowy

 

170 minut

180 minut

 

210 minut

210 minut

Matematyka, jako:

- przedmiot obowiązkowy

 

170 minut

 

180 minut

Język mniejszości etnicznej i język regionalny

180 minut

210 minut

Oprócz wskazanych wyżej zmian dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2022/2023, w projekcie rozporządzenia wprowadzono, w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia, zmiany polegające na ujednoliceniu regulacji dotyczących egzaminów zewnętrznych lub ich doprecyzowaniu.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj. 

Projekt będzie przedmiotem obrad listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 6 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka